20-08-2018

Al aangemeld voor de ALV?

Waarom we je graag ontmoeten dinsdagavond 18 april leggen onze bestuursleden Theo den Exter en Lambert de Haas in onderstaande video aan je uit. Aanmelden voor de ALV kan heel eenvoudig via het online aanmeldformulier.

Agenda & vergaderstukken

 1. Opening en mededelingen
 2. Notulen ALV 2022 (stemming)
 3. Ingekomen stukken
 4. Verslag integriteitscommissie
 5. Presentatie jaarverslag
 6. Bevindingen kascommissie en vaststelling jaarrekening (stemming)
 7. Begroting 2023 (stemming)
 8. Benoemen nieuw lid kascommissie (stemming)
 9. Voorstellen aspirant-bestuursleden en aanstellen nieuw bestuurslid (stemming)
 10. Financiering Traaise Energie Maatschappij
 11. Vragen
 12. Sluiting

Toelichting op de agenda

In 2020 was de uitgifte van de Traaise Bouwstenen een groot succes. Met de aankoop van Bouwstenen konden Traaienaren financieel deelnemen aan de energietransitie in Terheijden. Nu willen we een volgende stap zetten in de financiering van onze eigen lokale energievoorziening. We leggen tijdens de ALV de plannen aan je voor en horen graag jouw mening.

Naast het presenteren van onze plannen voor de toekomst blikken we ook terug op het afgelopen jaar. Een jaar waarin we een aantal mooie stappen hebben gezet. Deze mijlpalen willen we graag met je vieren.