20-08-2018

Algemene Ledenvergadering uitgesteld

Door de maatregelen die zijn ingesteld om de verspreiding van het coronavirus te beperken, kunnen we deze maand niet fysiek bij elkaar komen voor onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Voor de ALV vinden wij de persoonlijke ontmoeting erg waardevol. We hebben daarom besloten de ALV uit te stellen naar september dit jaar.

Invoering tijdelijke wet
Op 24 april jongstleden is de tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid in werking getreden. Deze Noodwet maakt het mogelijk dat rechtspersonen bepaalde wettelijke termijnen kunnen verlengen. Wij hebben nu de mogelijkheid om de termijn waarbinnen de jaarlijkse ALV moet worden gehouden met vier maanden te verlengen. De ALV wordt daarom verplaatst naar de maand september. Leden ontvangen in de maand augustus een uitnodiging.

Meet Up 18 juni
Ondertussen zitten we natuurlijk niet stil. We zijn bezig met de voorbereidingen van de eerste online Meet Up op donderdag 18 juni. Deze avond vertellen we hoe je financieel kunt deelnemen en start de inschrijving voor de uitgifte van de obligaties. Je bent van harte uitgenodigd.

Voor de zon- en windprojecten zijn we zo goed als klaar met de voorbereidende fase. We werken toe naar de bouw van de projecten. De bouw van het Traais Warmtenetwerk is afgelopen zomer gestart in het centrum van Terheijden en ligt goed op schema.

Vragen?
Uiteraard houden we je ook de komende maanden op de hoogte via de nieuwsbrief, de website en onze social mediakanalen. Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht, vul onderstaand formulier in en we nemen contact met je op.

Namens het bestuur,

Theo den Exter, voorzitter