20-08-2018

Artikel Kennisplatform Energie+

Energie+ , hét kennisplatform over lokale duurzame energie, in gesprek met Pim de Ridder over de Traaise energiepuzzel.

“Volgens Pim de Ridder van het Traais Energie Collectief leidt de nieuwe klimaatscepsis als gevolg van de recente provinciale statenverkiezingen alleen maar tot meer noodzaak om te bouwen aan duurzame gemeenschappen. Zoals in het Noord-Brabantse dorp Terheijden.”

Lees verder: http://bit.ly/2DX0qSAEnergieplus