20-08-2018

Van bovengronds naar ondergronds in 10 dagen

Update bouw kelder Energiebrouwerij #3

In vijf dagen werd de kelder naast onze Energiebrouwerij boven de grond gebouwd. Daarna ‘verdween’ de kelder in vijf dagen ondergronds. Missie geslaagd.

De komende weken wordt het dek en de opbouw gerealiseerd. Wordt vervolgd!

 

Foto’s: S-Lodewikus Beeldmaker