20-08-2018

Bouw Windmolen De Noord laat nog even op zich wachten

Na het verlenen van de vergunning in 2018 voor 28 windmolens langs de A16 kwamen er een kleine dertig beroepsschriften binnen bij de Raad van State. Deze zijn behandeld en daaruit volgt nu een tussenuitspraak. De Afdeling bestuursrechtspraak concludeert dat Provinciale Staten van Noord-Brabant op negen punten fouten hebben gemaakt. Dit betreft de beoordeling van de geluids- en schaduwoverlast van de nieuwe windturbines. De provincie heeft 26 weken de tijd om de fouten te herstellen. In de einduitspraak wordt vervolgens beoordeeld of de provincie aan de opdrachten in de tussenuitspraak heeft voldaan. De Afdeling geeft aan dat deze gebreken op ‘niet al te ingewikkelde wijze’ kunnen worden hersteld.

Windmolen de Noord
Wat betekent deze tussenuitspraak voor onze windmolen? Pim de Ridder: “De vergunning voor de molen blijft overeind, maar we zijn er nog niet. We lopen zeker een half jaar vertraging op. Het hele traject duurt nu wel heel erg lang, een tegenslag voor het collectief. Het opwekken van onze eigen lokale energie met zon en wind gaat op korte termijn niet gebeuren.“

Samen sterk
“Ondanks deze teleurstelling blijven we vastberaden en positief”, aldus voorzitter Theo de Exter. “De afgelopen weken hebben de Terheijdenaren laten zien dat ze achter onze plannen staan. Het puzzelbord in ons dorp toont de vele inschrijvingen voor Traaise Bouwstenen. Hierbij een oproep aan de Terheijdenaren om ons vooral te blijven steunen, bijvoorbeeld door je alsnog in te schrijven voor een Traaise Bouwsteen.”

Theo vervolgt: “Het herstelvoorstel van de Provincie zien we met vertrouwen tegemoet. De negen punten uit de tussenuitspraak zijn oplosbaar. De komende maanden moeten we gezamenlijk overbruggen. In plaats van bouwen eind 2020 richten we ons nu op tweede helft 2021. We zijn er nog steeds van overtuigd dat onze Traaise molen er komt.”