20-08-2018

Burgerinitiatief voor verduurzaming

Voor de realisatie van onze energieprojecten maken we gebruik van meerdere financieringsvormen zoals subsidies en bankleningen. Eén van onze partners is de Triodos bank. Triodos richt zich op innovatieve projecten en gelooft in de plannen van ons collectief.

“Het is een volledig lokaal gedragen initiatief, waar het hele dorp bij betrokken is”, vertelt Wesley Vedder, relatiemanager Energie & Klimaat bij Triodos Bank. “In onze ogen is het dan ook een heel belangrijk project, juist omdat hier de energietransitie van onderaf aangejaagd wordt.” Hieronder lees het complete verhaal of ga naar de website van Triodos.


 

Het Traais Energie Collectief is een burgerinitiatief dat het Brabantse dorp Terheijden modulair van het gas af helpt met een eigen warmtenetwerk en duurzame energievoorzieningen. “Het is een volledig lokaal gedragen initiatief, waar het hele dorp bij betrokken is”, vertelt Wesley Vedder, relatiemanager Energie & Klimaat bij Triodos Bank. “In onze ogen is het dan ook een heel belangrijk project, juist omdat hier de energietransitie van onderaf aangejaagd wordt.”

Als tegenhanger noemt Vedder de windparken die dicht bij dorpen zijn geplaatst. Inwoners hebben daar vaak geen inspraak bij de besluitvorming. “Begrijpelijk dat mensen er dan sneller tegen zijn.” Ook de kosten die je als gewone burger moet maken om aardgasvrij te wonen, zijn voor velen logischerwijs een drempel. “Het is lastig mensen mee te krijgen als ze het budget er simpelweg niet voor hebben of wanneer ze afhankelijk zijn van een woningbouwcorporatie. Het mooie van het Traais Energie Collectief is dat het voor alle inwoners van Terheijden financieel toegankelijk is gemaakt, en dat alle inkomsten uit het initiatief in de gemeenschap blijven.”

Lagere maandlasten

Via zonnepanelen, een windturbine en aardwarmte wordt er op verschillende plekken in het dorp energie opgewekt. Dat wordt vervolgens vanuit de Traaise Energie Maatschappij verdeeld over de huishoudens. Daarbij wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel de duurzame energie hen scheelt in de maandelijkse lasten. Vedder: “Zeker in deze tijd, met de steeds hoger wordende energiekosten, is dat inzicht erg belangrijk.”

Het Traais Energie Collectief is niet het enige innovatieve project in Nederland dat op deze manier meerdere huishoudens van groene energie voorziet. Vedder: “Vorig jaar heb ik een initiatiefnemer uit Friesland gesproken die iets soortgelijks op gaat zetten. We hebben hem in contact gebracht met het Traais Energie Collectief en zijn een financieringstraject met hem gestart. Het is mooi dat we op dit vlak naast een aanjager ook een verbinder kunnen zijn.”

 


 

Financieren van vernieuwing;
Van windmolen naar burgerinitiatief

Triodos Bank is de bank die in 1987 de eerste windturbine in Nederland financierde. Na deze investering volgden vele andere windparken, en ook in zonne-energie was Triodos Bank koploper. “Op dit moment financieren we nog veel zon- en windprojecten. Maar omdat deze projecten nu meer mainstream zijn en ook door andere banken gefinancierd worden, willen we ons juist richten op wat het meest vernieuwend is”, stelt Wesley Vedder, relatiemanager Energie & Klimaat bij Triodos Bank. “Zo hopen we de weg vrij te maken voor bijvoorbeeld meer burgerinitiatieven, opslagmogelijkheden of projecten in de duurzame warmte.”