20-08-2018

Een prille maar serieuze trend: baas in eigen warmtebron

In Trouw lees je donderdag 4 februari 2021 het artikel met de titel: ‘Een prille maar serieuze trend: baas in eigen warmtebron’.

Een trend die in Terheijden al wordt uitgevoerd!

Een stukje uit het artikel: “Een prille maar serieuze trend, zo omschrijft kenniscentrum HIER de burgerinitiatieven. Bewoners, die zich verenigen in coöperaties, zoeken nog wel geld en technische middelen om hun lokale warmteplan uit te voeren. Maar hier en daar gaat de schop al de grond in, zoals in Terheijden (gemeente Drimmelen). Daar liggen de leidingen van een warmtenet in de grond en werkt de coöperatie verder aan de ontwikkeling van de warmtepomp met groene stroom uit een eigen windmolen en zonnepark.”