20-08-2018

Traais Warmte Verbond van start

Op maandag 18 december is er rumoer in de Zonzeel. Hier starten we de puzzeltocht naar het Traais Warmte Verbond. Vertegenwoordigers van onder meer de kerk, de Cour, het Puzzelbad en de Traaise sportclubs gaan in gesprek over het verwarmen van de gebouwen en clubhuizen in de toekomst.

Het plan van het Traais Energie Collectief is om dit lokaal en, uiteraard, duurzaam te doen met een warmtenet. Hiervoor hebben we een innovatief plan ontwikkeld, waarbij onze eigen rivier de Mark een grote rol speelt. Oppervlaktewater van de Mark, dat in de zomer lekker warm is, slaan we op in de bodem. Als we warmte in de gebouwen nodig hebben pompen we dit water omhoog en verwarmen het verder met een warmtepomp tot het de juiste temperatuur heeft. Dit water gaat het warmtenet in. Zo zorgt niet langer gas, maar water voor een aangename temperatuur in de gebouwen.

Het energieverbond is de start om te komen tot het Eerste Traais Warmtebedrijf. Een onderneming van het Traais Energie Collectief die de warmtevoorziening in Terheijden op duurzame manier gaat inrichten met warmte uit de Mark en geothermie. Iedereen die wil kan straks aangesloten worden. We werken toe naar een eigen warmtebedrijf dat warmte maakt, distribueert en levert.

Bekijk ook de animatie waar het innovatieve plan voor een warmtenet in Terheijden in beeld wordt gebracht.