20-08-2018

Futurama: Toekomstblik op duurzaam Terheijden

Initiatiefnemer Pim de Ridder is blij met de ontwikkelingen in het eerste jaar van het Traais Energie Collectief: ‘Het ledenaantal is flink gegroeid. Een grote groep leden denkt mee en zet zich actief in. Dit jaar is duidelijk geworden dat er draagvlak is voor lokale duurzame energie. Met Futurama willen we aan iedereen laten zien hoe de toekomst van Terheijden eruit kan zien. Een duurzaam dorp, waarin we de baas zijn over onze eigen energie levert veel op.’

Eigen regie

Inspiratie voor Futurama vond De Ridder in een gelijknamige wereldtentoonstelling in 1939, die destijds miljoenen bezoekers trok. De tentoonstelling van autobedrijf General Motors liet een toekomst zien waarin mensen meer regie kregen over hun eigen leven. Door aanleg van snelwegen en de opkomst van de auto kregen ze meer bewegingsvrijheid, mensen konden hierdoor letterlijk en figuurlijk hun horizon verbreden. De Ridder: ‘Verandering hing toen overal in de lucht. Net als nu, in een wereld waarin de urgentie van de energietransitie echt begint door te dringen. Ook in onze tijd gaat het over autonomie en zeggenschap. Opnieuw over een essentieel deel van ons leven, namelijk de manier waarop we in onze energie voorzien. Zonder energie in ons dagelijks leven kunnen en willen we niet meer, maar op dit moment zijn we hiervoor afhankelijk van anderen. Dit kunnen we veranderen, want als we dichtbij huis zelf genoeg energie opwekken hebben we altijd de beschikking over stroom en warmte voor ons allemaal. Als dit lukt, en ik zie niet in waarom niet, worden we door samen in projecten te investeren eigenaar van de energievoorziening en bepalen we straks zelf waar de winst uit de stroomverkoop heen gaat. Sowieso blijft de opbrengst in Terheijden, we kunnen het besteden aan zaken die we zelf belangrijk vinden. Zo hebben we invloed op onze leefomgeving.’

Terheijdenaren in de hoofdrol

Het Traais Energie Collectief wil met Futurama laten zien hoe dit werkelijkheid kan worden. De Ridder: ‘Terheijdenaren zélf spelen daarbij de hoofdrol. Iedereen in Terheijden is een schakel en kan bijdragen. Van schoolkind, tot dorpsmolenaar tot plaatselijke bierbrouwer of lokale politicus. Het gaat om onze gezamenlijke toekomst.’