20-08-2018

Ga je mee naar het Provinciehuis?

Provincie debatteert over vergunning voor windenergie langs A16

Provinciale Staten besluit naar verwachting op 28 september over het inpassingsplan en de omgevingsvergunning voor de geplande windmolens langs de A16, waaronder windmolen de Noord. Voorafgaand, op vrijdag 14 september, debatteren Statenleden en Gedeputeerden hierover. Ook de zienswijzen die omwonenden en andere betrokkenen hebben ingediend komen dan aan bod. Het Traais Energie Collectief zit er met de neus bovenop en pakt de bus naar het provinciehuis om zelf te horen wat de bestuurders te zeggen hebben. Wil je 14 september mee naar Den Bosch? Stap met ons in de Traaie on Tour bus en beleef het mee.

Windmolens langs de A16; Hoe zat het ook alweer?
Sinds 2016 werkt de provincie Noord-Brabant aan een inpassingsplan (bestemmingsplan op provincieniveau) en een vergunning voor windenergie langs de A16. Op 19 juni heeft de provincie dit plan en de vergunning ter inzage gelegd. Tot 30 juli konden omwoners en betrokkenen hierop reageren. Er zijn ruim 100 zienswijzen ingediend die de provincie vervolgens in de ‘Nota van Zienswijzen’ van een antwoord heeft voorzien. In deze nota wordt aangegeven of een zienswijze tot aanpassing van het ontwerp voor het inpassingsplan heeft geleid.

Debat over zienswijzen
Op vrijdagochtend 14 september is de volksvertegenwoordiging aan zet. Van 10.00 tot 11.30 uur kruisen de politici de degens. We hopen uiteraard op een mooi debat, dat in ons voordeel uitvalt. Wil je het samen met ons meemaken? Stuur ons een mail en je ontvangt alle informatie. Twee weken later, op 28 september besluit Provinciale Staten of de vergunning er komt. Een positief besluit komt dan precies op tijd om begin oktober de volgende stap te kunnen zetten, namelijk het aanvragen van de SDE-subsidie voor windmolen de Noord.

 

Debat Zienswijzen Windenergie A16
Datum: vrijdag 14 september 2018
Tijdstip:10.00-11.30 uur, ontvangst 9.30 uur
Waar: Provinciehuis Brabantlaan 1, Den Bosch
Zaal: Hart der Provincie II
Vertrek Traaie on Tour bus: 8.30 uur