20-08-2018

Gezocht: Enthousiaste bestuursleden (vrijwillig)

We zijn op zoek naar enthousiaste en inhoudelijk sterke bestuursleden. Van deze nieuwe bestuurders wordt verwacht dat ze, samen met leden en partners, TEC in een volgende fase brengen. De eerste generatie bestuurders heeft het fundament gelegd en gezorgd voor een succesvolle start. De komende jaren zal de aandacht en focus liggen op:

1. Het verder vergroten van de beleving en de betrokkenheid van Traaienaren bij het collectief.
2. Het aansturen van de TREM via een prioriteitsaandeel en Raad van Commissarissen.

Vind je dit leuk?

• Het voortouw nemen, meesturen en meewerken in een uniek lokaal verduurzamingsproject met een voorbeeldfunctie in Nederland.
• Samenwerken met je mede-bestuurders, betrokken vrijwilligers en professionele medewerkers.
• Je dorp en dorpsgenoten nog beter leren kennen tijdens sociale activiteiten en ledenbijeenkomsten.
• Mogelijk in de toekomst als lid van de Raad van Commissarissen van de TREM fungeren.

Herken je dit bij jezelf?

• Woont in Terheijden en hebt de ambitie om ons dorp sociaal en economisch verder te versterken.
• Affiniteit met duurzaamheid en duurzame energie.
• Positieve kijk op nieuwe ontwikkelingen en het enthousiasme om dit uit te dragen.
• Teamspeler: Sociaal en verbindend.
• Specifieke professionele kwaliteiten: bijvoorbeeld financieel, juridisch, technisch, projectmatig
of organisatorisch.
• Bereid om tenminste één avond in de week als vrijwilliger actief te zijn.

Wil jij solliciteren?

Diversiteit is één van de krachten van onze coöperatie. We zoeken daarom naar enthousiaste mensen met verschillende kwaliteiten, in alle leeftijdscategorieën en met uiteenlopende achtergronden.

Wil jij graag deel uitmaken van het TEC-bestuur? Stuur uiterlijk 18 december 2020 je motivatiebrief naar bestuur@traaisenergiecollectief.nl

Vragen?

Mail je vraag naar bestuur@traaisenergiecollectief.nl of neem contact op met Lambert de Haas, 06 422 168 57.