20-08-2018

Green Deal voor windmolens langs A16

De potentiële bouwers van windmolens langs de A16 ondertekenden onlangs een ‘green deal’ met de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert en de provincie Noord-Brabant.

De deelnaarin zeggen zij toe dat een kwart van de te bouwen windmolens in het A16-gebied ten goede komt aan de lokale gemeenschap.
Het is nog niet bekend op welke plekken de windmolens precies komen te staan, en welke ontwikkelaars over de juiste grondposities beschikken om ze te kunnen bouwen. Na de zomer van 2017 moet daarover duidelijkheid komen, als het zogenoemde voorkeursalternatief bekend is.

Voor de gemeenten en de provincie is sociale participatie een randvoorwaarde om windmolens te bouwen in het gebied langs de A16. Door voorafgaand aan de ruimtelijke procedure met de potentiële ontwikkelaars dezelfde afspraken te maken, willen de overheden een gelijk speelveld creëren. Het is in Nederland nog niet eerder voorgekomen dat de overheid op deze manier vooraf zekerstelt dat de lokale gemeenschap mee kan profiteren van de opbrengst van windmolens.

In het gebied aan de A16 komt dus 1 op de 4 windmolens in eigendom van de lokale gemeenschap; de zogenoemde ‘dorpsmolens’. In iedere gemeente is of wordt een stichting opgericht om de opbrengsten van de dorpsmolens zo goed mogelijk te besteden. Waar de opbrengsten aan worden besteed, wordt samen met de inwoners zelf bepaald.

20 april 2017