20-08-2018

In BN DeStem: Groen licht windmolens langs A16

Woensdag 2 december in BN DeStem

Er komen definitief 28 windmolens lang de A16. De Raad van State geeft hiervoor groen licht

 

De windmolens komen in clusters langs de snelweg te staan. Zo komt er een aantal turbines op de strook bij Hazeldonk en bij Galder zijn enkele windmolens ingetekend. Meer richting het noorden van West-Brabant komen de turbines in de buurt bij de snelwegknooppunten Zonzeel en Klaverpolder.

De lichten stonden sinds afgelopen zomer al zo goed als op groen voor het plan Windenergie A16. De provincie moest van de Raad van State nog negen punten verbeteren. Zo ging het om geluids- en schaduwoverlast.
De provincie paste dat aan, waardoor de hoogste bestuursrechter nu geen reden meer ziet om de plannen niet door te laten gaan. Alle lampen staan op groen.

Overlast

Tegen het inpassingsplan waren 23 beroepschriften ingediend, waarvan het merendeel afkomstig was van bewoners en bedrijven die wonen of gevestigd zijn in het gebied waar de windturbines moeten komen. Omwonenden van de vier beoogde locaties lieten al eerder weten dat ze vrezen voor geluidsoverlast en slagschaduw. Ze hebben al genoeg te verduren van het geluid van A16 en hogesnelheidslijn, betoogden ze eerder.

Natuurplein De Baronie was een van de bezwaarmakers. ,,Teleurstellend”, noemt secretaris Bert van de Haar de uitspraak van de Raad van State. ,,Wat met name teleurstellend is, is de manier waarop wordt omgegaan met natuurbelangen.” De natuurorganisatie richtte zich op de windmolen in de Rooskensdonk, vlak bij de Mark. ,,Het gaat om een verstoring van het gebied voor weidevogels. Daarover wordt totaal niet gesproken. Daarnaast steunden we het beroep tegen het windmolengebied bij Galder, vanwege de kwetsbaarheid van vleermuizen. De Raad van State spreekt over deze zaken met geen enkel woord.” Volgens de provincie kunnen de windmolens energie leveren voor het verbruik van minstens 100.000 huishoudens. De turbines staan er eind 2022, zo is de verwachting.

Op Moerdijks grondgebied komen zeven windmolens. “We kunnen dus aan de slag”, reageert wethouder Désirée Brummans. ,,Goed nieuws voor het klimaat. Daarnaast investeren we een kwart van het rendement uit de windmolens in lokale energieprojecten. Dat is goed voor inwoners en bedrijven. Er is veel werk aan de winkel. Wij vinden het belangrijk dat onze bewoners en bedrijven voordeel hebben van de windmolens. Een kwart van de winst van de windmolens komt daarom in het Energietransitiefonds. Dit geld is voor lokale energieprojecten waaraan iedereen kan meedoen. Stichting Energietransitie Moerdijk (STEM) gaat het fonds beheren. Samen moeten we ervoor zorgen dat dit goed wordt uitgevoerd.”

Wethouder Jürgen Vissers van de gemeente Drimmelen: ,,Dit besluit betekent dat we in Drimmelen een hele grote stap kunnen gaan zetten in onze doelstelling om duurzame energie op te wekken. Ook is dit bericht positief voor het TEC (Traais Energie Collectief), want zij kunnen met deze uitspraak hun windmolen ‘De Noord’ gaan bouwen.”