20-08-2018

In Terheijden doen we het anders! 

Met eigen warmte kunnen we zelf onze koers bepalen


Nu de gasprijs flink stijgt hoor je regelmatig dat ook de prijs van warmte toeneemt. Ook mensen zonder gasaansluiting krijgen een hogere energierekening. Hoe zit dat eigenlijk met het Traais Warmtenetwerk? Voor onze warmte
gebruiken we eigen bronnen waardoor we minder afhankelijk zijn van de energiemarkt. Daarnaast is voor een prijsaanpassing van de Traaise warmte instemming nodig van het Traais Energie Collectief (TEC). Zo hebben we in ons dorp zelf regie over onze warmte. 

Geen gasaansluiting, toch een fors hogere energierekening. De laatste tijd kom je het regelmatig tegen in het nieuws. Nu de gasprijs flink omhooggaat stijgt de prijs voor warmte mee. Dit komt door regels in de huidige warmtewet. Daarin is het principe ‘niet meer dan anders’ opgenomen. Dat houdt in dat het tarief voor warmte niet hoger mag zijn dan dat voor gas. Oorspronkelijk bedoeld om afnemers van warmte tegen te hoge prijzen te beschermen. Nu wordt het principe door leveranciers van warmte juist aangegrepen om hun prijzen te verhogen.  

Niet altijd onterecht, want vooral oudere warmtenetten worden nog met gasketels op temperatuur gebracht. De leverancier heeft in dat geval dus zelf ook meer kosten. Maar dat is niet altijd het geval. Wat blijft is dat afnemers afhankelijk zijn. Ze kunnen eigenlijk alleen maar hopen dat hun warmteleverancier niet de maximaal toegestane prijs gaat vragen. Die dus net zo hoog is als de gasprijs.  

Hoe werkt dat eigenlijk bij het Traais Warmtenetwerk? Dat is in handen van de Traaise Energie Maatschappij (TREM), het eigen energiebedrijf van TEC. De warmtelevering is lokaal, op onze eigen manier, georganiseerd. Het zit anders in elkaar dan een warmtenet van een gangbare leverancier. Dat komt in een aantal kenmerken naar voren.  

TREM heeft eigen energiebronnen

De TREM heeft geen gas nodig om de warmte voor het Traais Warmtenetwerk te maken. Wel stroom. De stroomprijs hangt op zijn beurt ook weer samen met de gasprijs. Maar de TREM wekt de stroom die nodig is om warmte te maken grotendeels zelf op. Met Windmolen De Noord, die dit jaar wordt gebouwd, en later ook met Zonnepark de Bergen. Omdat we onze eigen bronnen hebben hoeven we de stroom niet op de markt te kopen. De prijs is dan ook niet afhankelijk van een grillige energiemarkt. De TREM kan de stroom naar eigen inzicht waarderen. Wel zijn er afspraken, bijvoorbeeld met de bank, dat het project winstgevend moet blijven.  

Kostprijs stabiel

Helemaal ontkoppeld van de markt zijn we niet, want als we niet genoeg stroom opwekken, bijvoorbeeld als het niet waait, moeten we toch stroom op de markt kopen. De mogelijkheid om de opgewekte stroom op te slaan is er jammer genoeg nu nog niet. Toch is de kostprijs voor onze warmte over het algemeen stabiel en goed te voorspellen. De TREM levert warmte voor de gemaakte kosten plus een opslag om een gezonde bedrijfsvoering voor elkaar te krijgen. Met dit model kan ook de prijs die afnemers voor hun warmte betalen stabiel zijn. 

TEC moet instemmen met prijsaanpassing

Met onze eigen bronnen zijn we dus minder afhankelijk van de markt. Door onze warmte zelf te maken kunnen we een eigen koers varen. Maar er is nog een belangrijk verschil met een regulier warmtenet. Leverancier TREM kan de prijs voor warmte niet eenzijdig verhogen. TREM en TEC zijn overeengekomen dat voor een prijsaanpassing instemming van het collectief nodig is. Het bestuur van TEC controleert de bedrijfsvoering van de TREM en een voorstel om de prijs van warmte aan te passen moet eerst worden voorgelegd. Deze afspraak geldt zolang de bedrijfsvoering van de TREM niet in de problemen is. Zo heeft het collectief zelf zeggenschap over de prijs van warmte. 

Algemene Ledenvergadering 31 maart

Donderdag 31 maart organiseert het Traais Energie Collectief een Algemene Ledenvergadering (ALV). Hier hoor je meer over de tarieven voor warmte van het Traais Warmtenetwerk. Leden en donateurs ontvangen een uitnodiging voor de ALV in hun mailbox.