20-08-2018

Omgevingsvergunning Traaise molen aangevraagd

Provincie Noord-Brabant heeft zes windmolens gepland bij knooppunt Zonzeel. Eén komt in handen van het Traais Energie Collectief. De omgevingsvergunning voor deze molen is onlangs aangevraagd. In september volgt het besluit over de toekenning van de vergunning.

Behandeling versnellen

Pim de Ridder van het Traais Energie Collectief vertelt: ‘De provincie heeft de vijf andere molens toegekend aan traditionele energiebedrijven, drie aan ontwikkelaar Raedthuys en twee aan Eneco. We hebben de aanvraag samen met deze twee partijen ingediend om zo de behandeling te versnellen. In september weten we of de vergunning wordt toegekend. De volgende stap is het aanvragen van de SDE+-subsidie in het najaar.’ Deze subsidie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is bedoeld om duurzame energieproductie in Nederland te stimuleren.

Bij het toekennen van de omgevingsvergunning spelen gevolgen voor omgeving en milieu een belangrijke rol. Een onderzoek naar deze effecten is inmiddels afgerond. De resultaten zijn vastgelegd in een milieueffectrapportage (MER).