20-08-2018

Ontwerp Kuijpers technische installatie Energiebrouwerij

Voor onze Energiebrouwerij -waar straks de opgewekte energie uit wind en zon samenkomt- heeft Kuijpers het technisch ontwerp voor de installatie gemaakt. Vanuit deze historische plek leveren we straks stroom aan de Terheijdenaren en maken we warmte voor ons warmtenet. Kuijpers vertelt je welke keuzes er zijn gemaakt om tot juiste ontwerp te komen. Ga naar de website van Kuijpers  of lees het artikel hieronder.

 

Het Eerste Traais Warmtebedrijf BV (ETW) gaf Kuijpers in 2019 de opdracht een technisch ontwerp te maken voor de installatie voor Energiebrouwerij in het centrum van Terheijden. ETW is onderdeel van de Traaise Energie Maatschappij (TREM).

De TREM is de werkmaatschappij van het Traais Energie Collectief (TEC). Dit burgerinitiatief realiseert een eigen, lokale en duurzame energievoorziening en maakt het dorp energieneutraal. Het door TEC en Kuijpers ontwikkelde ontwerp voor het warmtenet benut water uit rivier De Mark om er vijfhonderd woningen mee te verwarmen. Realisatie van de energievoorziening gaat eind 2021 van start; ons ontwerp zal gefaseerd gerealiseerd gaan worden.

Volgens het in 2019 gesloten Klimaatakkoord moet een op de vijf Nederlandse huizen en gebouwen in 2030 van het gas af zijn. Terheijden (gemeente Drimmelen) maakt daar werk van door het dorp aan te sluiten op een nieuw, duurzaam warmtenet. Hiervoor ontving TEC een rijksbijdrage uit het programma ‘Proeftuin aardgasvrije wijk’. Aan Kuijpers de taak, in bouwteamverband, een technisch ontwerp voor de warmte-opwekking te maken.

Het ontwerp dat Kuijpers maakte, is gebaseerd op aquathermie en moet 40.000GJ per jaar aan warmte gaan leveren. Met aquathermie wordt warmte en koude uit oppervlaktewater gewonnen. Kuijpers-energieconsultant Manuel Romijn: “Water als duurzame energiebron heeft in Nederland als waterrijk land veel potentie. In Terheijden gebruiken we de rivier De Mark als dé bron voor het warmtenet. Hiervoor worden filters geplaatst bij een zijarm van De Mark om het water daarna te onttrekken. In de zomer kan de watertemperatuur wel oplopen tot 25 graden Celsius. Via een warmtewisselaar komt het vervolgens terecht bij warmtepompen die het op de gewenste temperatuur – circa zeventig graden – brengen. Vanaf daar is het water klaar voor gebruik.

In Terheijden kozen we voor een combinatie met een systeem voor warmte- en koude-opslag (WKO). In deze zogenoemde seizoensbuffer slaan we de warmte op die in de zomer beschikbaar is. In de winter, als de behoefte aan warmte groter is, pompen we dat water op. Onderdeel van het ontwerp is een grote elektrische boiler. Deze zal ingezet worden om duurzame wind- en zonne-energie op te kunnen slaan als warmte. De elektrische boiler wordt rechtstreeks op het middenspanningsnet aangesloten. Daarnaast kan de duurzaam opgewekte stroom straks worden gebruikt voor bijvoorbeeld de warmtepompen.”

Dat het project in de categorie ‘bijzonder’ valt, blijkt wel uit de serie die NRC erover publiceert. Om de paar maanden houdt ze lezers van de krant op de hoogte over de voortgang van de verduurzaming in Terheijden.