20-08-2018

Op naar de 100ste warmteaansluiting

Na de Thomashof, Norbartstraat, Mr. Aalbersestraat en deel van de Markstraat starten we binnenkort in de Hoofdstraat met het aansluiten van woningen op het Traais Warmtenetwerk.

En zien aansluiten doet aansluiten merkten we in de Thomashof. In deze straat hadden 8 bewoners een aansluitcontract getekend. Gedurende de uitvoering realiseerden we 13 huisaansluitingen. Alle bewoners in de Thomashof genieten nu van Traaise warmte!

Ook alle 38 woningen op nieuwbouwproject De Weelde zijn aangesloten. Wist je dat De Cour al is overgestapt op Traaise Warmte? In de Hoofdstraat zal de 100ste aansluiting vallen. Wij kijken uit naar dat moment!