20-08-2018

Over het Traais Warmtenetwerk in openVIZIER

In het bewonersblad openVIZIER van Woonvizier een artikel over de aanleg van het Traais Warmtenetwerk. Huurders (van woningen van Woonvizier in het betreffende gebied waar het warmtenet wordt aangelegd) informeren we na de zomer over de mogelijkheden voor huurwoningen.

Woningeigenaren uit het centrum kunnen een Warm-TECgesprek aanvragen. Warmte-experts komen langs, bekijken de mogelijkheden voor de aansluiting en overhandigen vervolgens een rapportage/advies. Interesse in een Warm-TECgesprek? Stuur een mail naar info@traaisenergiecollectief.nl