20-08-2018

TEC en gemeente Drimmelen bekrachtigen samenwerking

Woensdag 18 december zetten wethouder Jürgen Vissers -namens gemeente Drimmelen- en Jan Willem Dingen en Pim de Ridder -namens de Traaise Energie Maatschappij- hun handtekening onder een lang verwachte samenwerking. De overeenkomst is een belangrijke stap richting eigen, duurzame warmte voor Terheijden, geleverd door het Eerste Traaise Warmtebedrijf.

De Traaise Energie Maatschappij (TREM) is de werkmaatschappij van het Traais Energie Collectief. Deze maatschappij wordt de formele eigenaar van het Eerste Traaise Warmtebedrijf (ETW), dat in 2020 concreet vorm moet krijgen. ETW gaat via het nieuwe warmtenetwerk duurzame warmte leveren aan inwoners van Terheijden. In de samenwerkingsovereenkomst zijn belangrijke afspraken gemaakt over de eigendom van het warmtenetwerk, de toegekende rijksbijdrage en het afnemen van warmte door de gemeente.

Eigendom warmtenet

Op dit moment is de gemeente Drimmelen nog eigenaar van het warmtenetwerk. De gemeente heeft formeel de opdracht voor de aanleg gegeven. In de overeenkomst is vastgelegd dat de TREM het warmtenet overneemt, als het -naar verwachting- in de zomer van 2020 af is. Ook is afgesproken dat het warmtenetwerk dertig jaar lang in de grond mag blijven liggen.

Overdragen rijksbijdrage

Eind 2018 ontving Gemeente Drimmelen een Rijksbijdrage om het centrum van Terheijden aardgasvrij te maken. Deze rijksbijdrage van €3,4 miljoen valt onder de regeling ‘Proeftuinen aardgasvrije wijken’ van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De aanleg van het warmtenet in de oude dorpskern van Terheijden is complex, omdat elke woning anders is en elke aansluiting om maatwerk vraagt. Dit kost meer tijd en geld dan in een standaard nieuwbouwwijk. Zonder rijksbijdrage is een warmtenet in Terheijden dan ook niet haalbaar. In de samenwerkingsovereenkomst is geregeld hoe, en onder welke voorwaarden, de gemeente de verleende rijksbijdrage aan ETW overdraagt.

Afnemen warmte

De overeenkomst legt daarnaast vast dat gemeente Drimmelen duurzame warmte gaat afnemen van ETW. Dit begint met de warmte voor het Puzzelbad, dat eigendom is van de gemeente en dat na de verbouwing komend voorjaar weer opengaat. Ook de levering van warmte vanaf 2021 aan De Cour in de Markstraat is vastgelegd.

Energiebrouwerij

De ondertekening van de overeenkomst vond plaats in de Energiebrouwerij aan de Schansstraat. Op deze historische plek komen straks de opgewekte energie uit wind en zon samen. Deze stroom wordt deels gebruikt om water uit de Mark op te warmen, waarmee het warmtenet wordt gevoed. Het Traais Energie Collectief wil van de Energiebrouwerij het kloppend hart van energievrijstaat Terheijden maken, met meerdere publieke functies.

Aanleg warmtenet op schema

Nadat in augustus de eerste schop in de grond ging liggen er inmiddels warmteleidingen in een deel van de Markstraat en in de Hoofdstraat. Volgens schema wordt in het nieuwe jaar ook de Raadhuisstraat voorzien. Rond de zomer van 2020 is dan het eerste deel van het project afgerond.

foto’s: Naast de officiële handtekening op papier zetten de ondertekenaars hun krabbel op de gevel van de Energiebrouwerij