20-08-2018

Eerste stap gezet richting vergunning Zonnepark de Bergen

Dinsdag 4 juli jl. stond de ‘Ontwerp Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) voor zonnepark De Bergen in Terheijden’ op de agenda van de gemeenteraad Drimmelen. Met een VVGB kan het college vervolgens een concept-vergunning verlenen. De uitkomst van de stemming was 15 voor en 5 tegen. Dit betekent dat de raad de VVGB afgeeft en de eerste stap richting de vergunning is gezet. Maar we zijn er nog niet. We kijken alvast vooruit naar de (mogelijke) vervolgstappen voor de tweede helft van het jaar.

Concept-vergunning & zienswijzen

Volgende week dinsdag 18 juli neemt het college een besluit over de concept-vergunning voor Zonnepark de Bergen. Na een positief besluit wordt de concept-vergunning op 21 juli gepubliceerd waarmee de zienswijzetermijn van 6 weken start. Vanwege de vakantieperiode kan deze termijn met 2 weken worden verlengd.

Van concept naar definitieve vergunning

Na het behandelen van ingediende zienswijzen gaat het college terug naar de raad. Tijdens de raadsvergadering zal het college de raad vragen een besluit te nemen op de definitieve vergunning van zonnepark de Bergen en de eventuele zienswijzen. Met een definitieve vergunning op zak mogen we starten met de bouw. We zullen eerst alle risico’s goed in beeld brengen en dan besluiten of we (een deel van) het zonnepark gaan bouwen.

In beroep gaan bij rechter

Na het verlenen van een definitieve vergunning staat deze 6 weken open voor beroep bij de rechter. Als iemand in beroep gaat, kan het proces weer maanden -of misschien wel veel langer- duren. En dan is er nog twijfel of de vergunning meteen naar de Raad van State gaat of eerst langs de rechtbank. Dit zorgt voor (veel) verschil in doorlooptijd.

Vertraging in het proces wederom mogelijk

Pim de Ridder, directeur TREM, is gematigd enthousiast na afloop van de raadsvergadering: “Het is goed nieuws dat de gemeenteraad een besluit heeft genomen en zich wederom achter de plannen van het Traais Energie Collectief schaart. We beseffen goed dat we er nog niet zijn. De kans is groot dat er wordt geprocedeerd tegen de besluiten van de raad. Die signalen zijn al enige tijd geleden richting ons afgegeven en dat zorgt dan wederom voor vertraging”.

Impact zonnepark-proces is groot

De jarenlange looptijd van het ‘zonnepark-proces’ heeft grote impact op het Traais Energie Collectief en de Traaise Energie Maatschappij. De procedurekosten zijn de afgelopen jaren flink opgelopen en we zijn inkomsten misgelopen. Als we in 2020 een zonnepark hadden gebouwd, dan was er nu al zo’n 20 miljoen KWh Traaise stroom uit zonlicht opgewekt. Al die energie-opwek hebben we inmiddels gemist.

Het Traaise vertrouwen is en blijft groot

De raadsvergadering op 4 juli hebben de vrijwilligers van TEC en geïnteresseerden online gevolgd in de stal van de Energiebrouwerij. De Ridder: “Na de raadsvergadering de Energiebouwerij binnenlopen voelde als een warm bad. De sfeer was goed en het vertrouwen in het zonneproject is er gelukkig ook in Terheijden nog steeds. Zoals ik het nu kan beoordelen is het haalbaar dat het college in november 2023 de definitieve vergunning aan de raad voorlegt. We staan te popelen om te laten zien dat we een uniek zonnepark kunnen bouwen. Wij zijn er klaar voor in Terheijden!”