20-08-2018

Hoe organiseren we TEC?

Bij een bijzonder project hoort een bijzondere organisatie. Woensdagavond 29 november zijn we met een groep enthousiaste Terheijdenaren van start gegaan om te zoeken naar een passende organisatievorm voor TEC.

Dat TEC een coöperatie moet worden werd deze avond snel duidelijk. De argumenten hiervoor liggen voor de hand: een cooperatie geeft de mogelijkheid om de (financiële) belangen van de leden in eigen hand te behartigen en structureren. Er is veel vrijheid bij het maken van de statuten. Leden kunnen samen aan projecten werken en samen investeren. Een coöperatie dus, maar hoe gaan we die besturen?

De aanwezigen waren meestal eensgezind: niet teveel formele algemene ledenvergaderingen en bestuursbijeenkomsten. En juist wél veel doen en beslissen in werkgroepen, waarin we de schouders kunnen zetten onder concrete TEC-vraagstukken over techniek, financieën en communicatie.

Belangrijk uitgangspunt om mee te doen: je bent zo actief als je zelf wilt op het vlak van je eigen voorkeur. Dit vraagt om een flexibele organisatie. Flexibiliteit is prima, maar een coöperatie werkt pas echt goed als er overzicht is en iemand de grote lijnen bewaakt. Formeel ontkomen we er daarom niet aan om een bestuur op te richten, maar het staat ons vrij om de rollen zelf in te vullen. Wordt vervolgd.

Tijdens de meet-up op 25 januari praten we je graag bij over onze zoektocht.

Wil je meedoen of meer weten? Stuur een mail naar info@traaisenergiecollectief.nl. Op 18 december denken we verder. Je bent van harte welkom om aan te schuiven.