20-08-2018

Terheijden krijgt eigen windmolen langs A16

Procedure

Provincie Brabant liet samen met de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert een onderzoek uitvoeren naar de milieueffecten van windmolens in het gebied langs de A16. Een stuurgroep had vervolgens de taak om uit elf opstellingsvarianten een voorkeursalternatief te kiezen, dat donderdag 26 oktober is gepresenteerd. De plannen worden de komende maanden verder uitgewerkt tot een provinciaal inpassingsplan (bestemmingsplan) en een vergunning. In het voorjaar van 2018 nemen Provinciale Staten hier een besluit over.

Grote molen

In totaal komen zes windmolens bij knooppunt Zonzeel, allemaal van eenzelfde type. Vijf molens komen in handen van traditionele energiebedrijven. De zesde molen is dus voor het Traais Energie Collectie. De molen heeft een masthoogte van 150 meter en wieken van zo’n zestig meter lang. “Het wordt één grote windmolen, in plaats van twee kleinere molens waar we eerst van uit gingen”, vertelt Pim de Ridder van het Traais Energie Collectief. “Deze grote uitvoering past bij de wens van gemeente Drimmelen. Die heeft een voorkeur voor grote molens.”

De opbrengst van de grote turbine is gelijk aan twee kleinere turbines. De Traaise molen moet in 2020 draaien en zal vanaf dan ongeveer 10 miljoen kWh stroom opwekken. Daarmee kunnen ruim 2.800 Terheijdense huishoudens per jaar worden voorzien van lokaal opgewekte, duurzame energie.

Tweede succes

De toekenning van de windmolen is het tweede succes in het korte bestaan van het Traais Energie Collectief, dat medio 2017 werd opgericht. Onlangs werden ook al plannen voor een zonnepark in De Bergen gepresenteerd. De koers naar een energieneutraal Terheijden is definitief ingezet.

Kijk hier voor de kaart met windmolens langs de A16.