20-08-2018

Update aanleg Traais Warmtenetwerk

De aanleg van het Traais Warmtenetwerk ligt mooi op schema. De leidingen in de Markstraat zijn gelegd, uitgebreid getest en goed bevonden. Ook ligt de bestrating er weer netjes in.

Momenteel wordt er hard gewerkt in Hoofdstraat. Begin volgend jaar moet de Hoofdstraat tot aan de rotonde gereed zijn. Daarna start de aannemer in de Molenstraat, ter hoogte van de Schansstraat, richting de Raadhuisstraat. Deze leidingen worden aangesloten op de leidingen in de Hoofdstraat.

In overleg met de gemeente zal in het eerste kwartaal 2020 de Mr. Aalbersestraat, Norbartstraat, Slotje, Thomashof en het nieuwbouwproject de Weelde aangesloten worden. Hieronder vind je een aantal foto’s van de werkzaamheden in de Markstraat en de Hoofdstraat.