20-08-2018

Update bouw windmolen De Noord

Derde kwartaal 2021 is voorbelasting aangebracht op de locatie van windmolen De Noord. Door deze voorbelasting zakt de grond in en kan er een veilige kraanopstelplaats worden gemaakt.

Deze week (14 t/m 18 maart) wordt alle voorbelasting -bigbags gevuld met granulaat- weggehaald. Het granulaat wordt weer gebruikt bij de aanleg van parkwegen op andere locaties. Parkwegen zijn de verbinding tussen de openbare weg en de windmolen.

Er komt straks een parkweg voor het transport van de windturbineonderdelen naar de locatie van windmolen De Noord aan de Bredeweg. Deze tijdelijke weg wordt na het transport weer afgebroken. Over twee weken starten de heiwerkzaamheden. Het heien duurt ongeveer een week.