20-08-2018

Vergunning verleend voor Traaise windmolen

‘De Provincie heeft laten zien de energietransitie vooruit te willen helpen’, zegt TEC-initiatiefnemer Pim de Ridder. ‘Daar zijn we blij mee, want de kans op een energieneutraal Terheijden is met dit besluit groter geworden.’ Burgers uit Terheijden zijn betrokken bij de voorbereidingen voor de lokale windmolen en kunnen straks financieel participeren. Als genoeg eigen vermogen bij elkaar wordt gebracht wordt het Traais Energie Collectief eigenaar van de windmolen.’

Subsidie-aanvraag

Nu de bouwvergunning binnen is, vraagt het Traais Energie Collectief zo snel mogelijk de overheidssubsidie voor duurzame energieproductie (SDE+), aan. ‘Hiermee gaan we zo snel mogelijk aan de slag. Hoe sneller we de aanvraag doen, hoe meer kans dat de subsidie wordt toegekend.’ De beschikking voor de SDE-subsidie is binnen een half jaar na de aanvraag te verwachten. Als de SDE-subsidie binnen is, kan het collectief de afspraken over bouw en financiering definitief maken.

Eigenaar nieuwe energievoorziening

Het Traais Energie Collectief wil met zon, wind en warmte duurzame projecten realiseren en Terheijden binnen zeven jaar energieneutraal maken. Het collectief wil eigenaar worden van de nieuwe energievoorziening en de opbrengsten van de projecten inzetten voor een sterk, toekomstbestendig dorp. De Ridder: ‘Deze eerste vergunning is een belangrijke stap in de goede richting.’

Meer weten? Het Traais Energie Collectief organiseert donderdag 11 oktober om 20.00 uur een Meet Up in de Antonius Abt Kerk in Terheijden. Kom ook. Meld je hier aan.