20-08-2018

Voorbereiding bouw Windpark Zonzeel gestart

In 2022 worden tussen knooppunt Zonzeel en de Mark zes windmolens gebouwd. Deze molens horen bij de 28 windmolens die Provincie Noord-Brabant langs de A16 realiseert. Van de zes molens bij Zonzeel zijn er vijf in handen van de ontwikkelaars Eneco en Pure Energie. Eén molen is toegekend aan het Traais Energie Collectief. De bouwvoorbereiding voor Windpark Zonzeel is in januari van start gegaan.

Aanleg wegen

Wie goed heeft opgelet zag al sinds deze zomer activiteit op de bouwlocaties. Toen ging de voorbelasting van de grond voor de kraanopstelplaatsen van start. In januari is ook de aanleg van de routes van de openbare weg naar de bouwplekken begonnen. Een aantal van deze wegen is tijdelijk en alleen nodig voor het transport van de benodigde materialen. Deze wegen worden na de bouw weer afgebroken. Om de molens in de toekomst bereikbaar te houden wordt ook een aantal blijvende verbindingswegen aangelegd. De aanleg van de routes naar de molen van het Traais Energie Collectief gaat begin maart van start. Naar verwachting zijn alle wegen begin juli klaar.

Heiwerk

In februari start het heiwerk voor de fundering van de windmolens. Per molen duurt dit ongeveer vijf dagen. De molen van het Traais Energie Collectief is eind maart als laatste aan de beurt.

Traaise windmolen

Van de molen van het Traais Energie Collectief worden inwoners, bedrijven en organisaties uit Terheijden samen eigenaar. De stroom die de molen opwekt gaat via een eigen kabel naar de Energiebrouwerij aan de Schansstraat. Zo kan de molen ruim 2.800 Terheijdense huishoudens rechtstreeks voorzien van lokaal opgewekte, duurzame energie. Terheijdenaren kunnen de stroom afnemen via de Traaise Energie Maatschappij, het lokale energiebedrijf van het collectief. Volgens planning draaien de molens van Windpark Zonzeel eind 2022.