20-08-2018

Zitting Raad van State over Zonnepark de Bergen brengt bouw nog niet dichterbij

Het lijkt steeds drie stappen vooruit en twee stappen terug met Zonnepark de Bergen. De nieuwe zitting op 3 juni bij de Raad van State bracht helaas niet waar we op hoopten: een spoedig positief besluit over onze vergunning, zodat we met de bouw kunnen starten.

Donderdag 3 juni was er opnieuw een zitting bij de Raad van State (RvS) over het hoger beroep van Zonnepark de Bergen BV. Naar deze zitting keken we al lange tijd uit. Vooraf hadden we de hoop en verwachting dat de RvS kort erna, op uiterlijk 1 september, een definitieve uitspraak over de bouwvergunning zou doen.

Juridisch touwtrekken
Tijdens de zitting op 3 juni bleek dat september waarschijnlijk niet haalbaar is. De zaak blijkt juridisch gezien complex in elkaar te zitten en de behandeling kost tijd. Dat is niet in ons voordeel, want het is moeilijk in te schatten waar we in het juridisch touwtrekken precies staan. Intussen liggen de bouwvoorbereidingen nog steeds noodgedwongen stil. Alleen met een onherroepelijke vergunning kan de bouw van het zonnepark van start.

Proces duurt langer
De RvS heeft de behandeling van de zaak gesplitst in een procedureel en een inhoudelijk deel. Het procedurele deel, dat vooral gaat over het zonne-energiebeleid van gemeente Drimmelen, kwam op 3 juni aan bod. De RvS besluit binnen twee weken of er ook een inhoudelijke behandeling komt, als dat zo is volgt een nieuwe zitting op 29 juni. In het inhoudelijk deel buigt de RvS zich over de vraag of de bouwvergunning rechtsgeldig tot stand is gekomen. Al met al gaat het proces langer duren. De kans is groot dat de definitieve uitspraak hierdoor wordt vertraagd.

Hoger beroep
De zaak draait om de bouwvergunning die gemeente Drimmelen in 2019 heeft verleend voor Zonnepark de Bergen. Oktober 2020 vernietigde de rechter in Breda deze vergunning. De rechtbank oordeelde toen dat het gemeentebestuur onvoldoende had onderbouwd op basis van welke criteria zij de vergunning had verleend en droeg het gemeentebestuur op een nieuw besluit te nemen. Zonnepark de Bergen BV ging tegen deze uitspraak van de rechter in hoger beroep bij de RvS.

Update:

Inmiddels heeft de Raad van State bekend gemaakt dat er op 29 juni een zitting volgt waarin de zaak inhoudelijk wordt behandeld. De rechter buigt zich dan over de vraag of de bouwvergunning wat inhoud betreft rechtsgeldig is. Uiteraard houden we je op de hoogte van het vervolg.