20-08-2018

Zonnepark aan de Bergen wordt bijzondere belevingsplek

Geen geringe plannen zo blijkt. Nu nog een weiland, straks een openbare plek waar Terheijden inspiratie kan opdoen voor een toekomst met nieuwe, duurzame, energie.

Een toekomst die verbonden is met het verleden. In de plannen wordt recht gedaan aan de historie van Terheijden met haar schansen en forten. Het zonnepark aan de Bergen bevindt zich tussen de bekende Kleine Schans en op een steenworp afstand van de Grote Schans. In het ontwerp komen de vierkante vormen van de schansen terug. Geïnspireerd door het verleden, klaar voor morgen.

De ongeveer 36.000 zonnepanelen worden niet op de grond, maar op hoogte geplaatst. Onder de panelen ontstaat zo ruimte voor een laag boerenbedrijf. Alle ruimte voor diervriendelijke verblijven met allerlei pluimvee zoals kippen, ganzen en kalkoenen. En met eenden, want ook de eeuwenoude Terheijdense Eendenkooi willen we graag in ere houden. In Engeland is deze combinatie van energiewinning en pluimveebedrijf trouwens al vaker in de praktijk gebracht.

Het grote zonnepark wordt openbaar gebied, dus voor iedereen toegankelijk. Er komen wandelpaden zodat bezoekers de zonnepanelen en het pluimvee van dichtbij kunnen bekijken. Een bijzondere plek om zelf te ervaren wat het winnen van nieuwe, duurzame energie kan betekenen. De komende maanden gaan we aan de slag om de plannen verder uit te werken.