20-08-2018

Zonnepark de Bergen BV vraagt rechter om uitspraak te schorsen

Donderdag 18 februari 2021 vond de zitting plaats bij de Raad van State (RvS) over de omgevingsvergunning die de gemeente Drimmelen heeft verleend voor zonnepark de Bergen. Oktober 2020 vernietigde de rechter in Breda deze vergunning. De rechtbank oordeelde dat het gemeentebestuur onvoldoende had onderbouwd aan de hand van welke criteria zij de vergunning had beoordeeld en verleend en droeg het gemeentebestuur op een nieuw besluit te nemen. Zonnepark De Bergen B.V. ging tegen de uitspraak in hoger beroep. In afwachting van dit hoger beroep vroeg zonnepark De Bergen BV de afdeling bestuursrechtspraak van RvS een voorlopige voorziening treffen.

Voorlopige voorziening
De vernietiging van de vergunning was een flinke teleurstelling aangezien we samen met de inwoners én omwonenden een uniek plan hadden ontwikkeld. Na uitvoerig onderzoek zijn we (Zonnepark De Bergen B.V.) in hoger beroep gegaan. In afwachting van de definitieve uitspraak is de voorzieningenrechter gevraagd om een voorlopige voorziening te treffen.

Het aanvragen van een voorlopige voorziening betekent dat we de rechter vragen om het vernietigen van de vergunning voorlopig ongedaan te maken. De reden hiervoor is dat de voorbereidingen van de bouw stilliggen in afwachting van de uitspraak van het hoger beroep en belangrijke deadlines dichterbij komen.

Onderbouwing van de aanvraag
Het bouwen van een zonnepark is relatief eenvoudig. Daarentegen is het voorbereidingstraject een flinke puzzel. Alle verschillende schakels in deze complexe keten hebben we goed op de rit. Neem bijvoorbeeld de netinpassing, een essentieel onderdeel bij de aanleg van een zonnepark. De overeenkomst met netbeheerder Enexis, betreffende de kabel van het zonnepark naar het stroomverdeelstation op het Dorpsplein, is al lange tijd rond. Vervalt deze overeenkomst, dan moeten we achteraan de rij aansluiten in tijden van grote schaarste op het net.

Voor de aanleg van het zonnepark is SDE+-subsidie beschikt en we moeten alle opgelegde termijnen halen om de beschikking in stand te houden. Of we verlenging kunnen krijgen is niet met zekerheid te zeggen. Inmiddels is wel de overeenkomst met de grondeigenaren onlangs verlengd met een halfjaar. Drie essentiële onderdelen bij de ontwikkeling van het zonnepark en alle drie hebben ze een vervaldatum.

Uitspraak binnen enkele weken
De rechter hoorde afgelopen donderdag de partijen en gaf aan over 2-3 weken uitspraak te doen. Het slotbetoog van advocaat Yasemin Demirci gaf de noodzaak om een voorlopige voorziening te treffen goed aan. “Zonnepark de Bergen is een onderdeel van een totaalconcept. Met het Traais Energie Collectief willen de inwoners van Terheijden het dorp energieneutraal maken. Zeshonderd Terheijdenaren hebben zich inmiddels aangesloten bij het collectief. Dit geeft aan hoe het Traais Energie Collectief leeft in het dorp. Het project is ook een voorbeeld voor coöperaties in heel Nederland en wordt nauwlettend gevolgd. Dit jaar wordt de windmolen gebouwd en de inwoners zijn klaar voor de volgende stap in de energietransitie: de bouw van hun zonnepark. Vervalt de SDE+ subsidie of het recht op de netinpassing, dan loopt de energietransitie in Terheijden een enorme deuk en veel vertraging op. Om dit te voorkomen vragen wij de rechter een voorlopige voorziening te treffen”, aldus Demirci.