20-08-2018

Traais Warmtenetwerk centrum Terheijden

In 2018 ontving gemeente Drimmelen een bijdrage van het ministerie van Binnenlandse Zaken om het centrum van Terheijden aardgasvrij te maken. Met deze subsidie ondersteunt de gemeente de plannen van het Traais Energie Collectief om een centraal warmtenetwerk aan te leggen. De bouw van het Traais Warmtenetwerk is april 2019 van start gegaan. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in het voorjaar van 2020 afgerond en gaat het warmtenetwerk in bedrijf. Daarna willen we het netwerk straat voor straat uitbreiden. Alle inwoners van Terheijden krijgen de kans om mee te doen, als we stap voor stap het gasnetwerk vervangen.

Om welke straten gaat het

Het centrale warmtenetwerk begint bij de rotonde in de Hoofdstraat en loopt via de Raadhuisstraat tot het begin van de Molenstraat. Voor het laatste stuk, van de Schapenbogert tot aan de molen, geldt dat het netwerk pas op een later moment wordt aangelegd. Ook de Markstraat, de Haven, Markpoort, Kleine Dreef, Slotje, Schansstraat, Thomashof en de Norbartstraat worden in de eerste fase aangesloten.

Aansluiting op het warmtenet

Alle bewoners van dit gebied krijgen de kans om vanaf voorjaar 2020, als alle aansluitingen klaar en getest zijn, hun huizen te voorzien van duurzame warmte uit het netwerk. Een bijzondere kans, want dit warmtenet is het eerste in Brabant dat via het Traais Warmtebedrijf, een onderdeel van het Traais Energie Collectief, eigendom wordt van inwoners zelf. Het is bovendien een belangrijke stap in de verduurzaming van je woning, want een warmtenetaansluiting maakt gas overbodig. Je besluit zelf of je meedoet. Bereken wat het overstappen op het Traais Warmtenetwerk voor jou betekent.

Eigen warmtebedrijf

Onze ambitie is dat Terheijden in 2025 een eigen warmtebedrijf heeft dat warmte levert aan alle huishoudens die mee willen doen. Het warmtenetwerk voeden we met eigen, duurzame bronnen. Denk aan energie uit warm oppervlaktewater van de Mark dat we met een warmtepomp op de gewenste temperatuur brengen en aan geothermie, waarbij we warmte uit de bodem halen.

Bewonersbijeenkomsten

Vanaf februari 2019 organiseren we voor bewoners in het centrum per straat rondetafelgesprekken om belangstellenden te informeren. Woon je in het gebied waar het warmtenet wordt aangelegd? Je ontvangt dan een uitnodiging voor de bewonersavond in je brievenbus. Je kunt je hier aanmelden.

Tijdspad

Februari /maart 2019
Eerste serie bewonersbijeenkomsten: kennismaking met het project. We gaan in gesprek over wat het warmtenet betekent voor Terheijden en voor jouw straat en woning.

Mei/ juni 2019
Tweede serie bewonersbijeenkomsten. We gaan verder in op specifieke vragen over het project en informeren je over de voortgang. Ook verwachten we je meer te kunnen vertellen over de kosten voor een aansluiting en de prijs voor warmte.

September/ oktober 2019
Derde serie bewonersbijeenkomsten. Het project wordt concreter, alle idee├źn worden voorgelegd en we toetsen onze plannen. Op basis van de reacties doen we een voorstel.

December 2019
De finale. We presenteren een eindvoorstel waarin we de wensen en belangen van bewoners meenemen. Op basis van dit voorstel besluit je of je meedoet. Deze beslissing neem je op een door jou gewenst moment. Na aanmelding volgt een traject dat is toegespitst op jouw eigen situatie.

April 2020
Aansluiten grootverbruikers, zoals het zwembad en sportschool, op het Traais warmtenetwerk.

Mei 2020
Start aansluiten huizen fase 1.