20-08-2018

Traais Warmtenetwerk

In 2018 ontving gemeente Drimmelen een bijdrage van het ministerie van Binnenlandse Zaken om het centrum van Terheijden aardgasvrij te maken. Met deze subsidie ondersteunt de gemeente de plannen van het Traais Energie Collectief om een centraal warmtenetwerk aan te leggen. De bouw van het Traais Warmtenetwerk is april 2019 van start gegaan. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in het voorjaar van 2020 afgerond en gaat het warmtenetwerk in bedrijf. Daarna willen we het netwerk straat voor straat uitbreiden. Alle inwoners van Terheijden krijgen de kans om mee te doen, als we stap voor stap het gasnetwerk vervangen.

Om welke straten gaat het

Het centrale warmtenetwerk begint bij de rotonde in de Hoofdstraat en loopt via de Raadhuisstraat tot het begin van de Molenstraat. Voor het laatste stuk, van de Schapenbogert tot aan de molen, geldt dat het netwerk pas op een later moment wordt aangelegd. Ook de Markstraat, de Haven, Markpoort, Kleine Dreef, Slotje, Schansstraat, Thomashof en de Norbartstraat worden in de eerste fase aangesloten.

Aansluiting op het warmtenet

Alle bewoners van dit gebied krijgen de kans om vanaf voorjaar 2020, als alle aansluitingen klaar en getest zijn, hun huizen te voorzien van duurzame warmte uit het netwerk. Een bijzondere kans, want dit warmtenet is het eerste in Brabant dat via het Traais Warmtebedrijf, een onderdeel van het Traais Energie Collectief, eigendom wordt van inwoners zelf. Het is bovendien een belangrijke stap in de verduurzaming van je woning, want een warmtenetaansluiting maakt gas overbodig. Je besluit zelf of je meedoet. Bereken wat het overstappen op het Traais Warmtenetwerk voor jou betekent.

Eigen warmtebedrijf

Onze ambitie is dat Terheijden in 2025 een eigen warmtebedrijf heeft dat warmte levert aan alle huishoudens die mee willen doen. Het warmtenetwerk voeden we met eigen, duurzame bronnen. Denk aan energie uit warm oppervlaktewater van de Mark dat we met een warmtepomp op de gewenste temperatuur brengen en aan geothermie, waarbij we warmte uit de bodem halen.

Bewonersbijeenkomsten

We organiseren voor bewoners in het centrum rondetafelgesprekken om belangstellenden te informeren. Woon je in het gebied waar het warmtenet wordt aangelegd? Je ontvangt dan een uitnodiging voor de bewonersavond in je brievenbus.