Warmte Koude opslag

In het centrum van Terheijden starten we met een project dat de energiestromen van het Antonius abt, het Puzzelbad, De Cour en de kerken met elkaar verbindt. We maken hiervoor gebruik van de techniek Warmte Koude Opslag (WKO).

Een WKO-installatie slaat warmte en koude op in de bodem. Met een WKO-installatie kunnen we de warmtehuishouding van de gebouwen op elkaar afstemmen. Zo kunnen gebouwen in de zomer gekoeld worden en in de winter verwarmd.

We beginnen met een warmte koude netwerk in het centrum, later willen we dit uitbreiden tot een Terheijdens warmtenetwerk. Stap voor stap, straat voor straat, gaat dit het gasnetwerk vervangen.