Update voortgang bouw Windmolen De Noord

De kraanopstelplaats aan de Bredeweg voor de bouw van Windmolen De Noord is gerealiseerd. Voor de fundering van de windmolen zijn er 36 heipalen aangebracht. De volgende stap is de aanleg van de parkweg naar de windmolen.

Update bouw windmolen De Noord

Deze week (14 t/m 18 maart) wordt alle voorbelasting -bigbags gevuld met granulaat- weggehaald. Het granulaat wordt weer gebruikt bij de aanleg van parkwegen op andere locaties. Over twee weken starten de heiwerkzaamheden.

Voorbereiding bouw Windpark Zonzeel gestart

In 2022 worden tussen knooppunt Zonzeel en de Mark zes windmolens gebouwd. Deze molens horen bij de 28 windmolens die Provincie Noord-Brabant langs de A16 realiseert. Van de zes molens bij Zonzeel zijn er vijf in handen van de ontwikkelaars Eneco en Pure Energie. Eén molen is toegekend aan het Traais Energie Collectief. De bouwvoorbereiding voor Windpark Zonzeel is in januari van start gegaan.

Groen licht voor bouw Windmolen de Noord

Windmolen de Noord mag gebouwd worden! De Raad van State ziet geen bezwaren meer tegen de komst van 28 windmolens langs de A16, waarvan onze Traaise molen deel uitmaakt. Een belangrijk besluit voor de energietransitie in de regio én voor ons collectief. We zetten hiermee een flinke stap vooruit naar een energieneutraal Terheijden.

Schot in de zaak voor Windmolen de Noord

Er zit schot in de hoger beroepszaak over de 28 windmolens die gepland zijn langs de A16. In juli oordeelde de Raad dat in het plan nog negen knelpunten zaten. De Raad gaf de Provincie 26 weken de tijd om dit te herstellen. De Provincie heeft dit voortvarend opgepakt, want inmiddels is er een herstelbesluit opgesteld.