20-08-2018

Vraag & Antwoord Algemene Ledenvergadering 2022

Meest gestelde vragen over de Algemene Ledenvergadering

 

Deelnemen aan de ALV

 

 • Moet ik me aanmelden voor de ALV?

We verzoeken je je vooraf via onze website aan te melden. Per mail krijg je een bevestiging van jouw aanmelding. Aanmelden is niet verplicht, wel handig voor de organisatie.

 • Waarom is er gekozen voor een bijeenkomst in zaal De Abt in plaats van een online ALV? 

‘Samen’ is een heel belangrijke pijler voor ons collectief. Wij zijn niets zonder onze leden, donateurs en vrijwilligers. Nu de coronamaatregelen zijn vervallen, en de overheid van mening is dat we op een veilige manier samen kunnen komen, ontmoeten we je graag in zaal De Abt.

 • Wie mogen er deelnemen aan de ALV?

Leden en donateurs zijn van harte welkom. Inwoners van Terheijden kunnen lid worden van het Traais Energie Collectief. Leden hebben spreek- en stemrecht tijdens de ALV. Mensen die buiten Terheijden wonen en ons collectief ondersteunen kunnen donateur worden en hebben spreekrecht tijdens de ALV.

 • Kan ik na 20.00 uur nog  deelnemen aan de ALV? 

Dat kan! Sluit na 20.00 uur gerust aan, want jouw mening en stem zijn belangrijk deze avond. Het kan wel betekenen dat je een stemronde mist of een onderwerp waar je vragen over hebt al is besproken.

 • Het lukt mij niet om aan te melden. Wat moet ik doen?  

Als het je niet lukt om van tevoren aan te melden, dan kun je op de avond zelf naar zaal De Abt komen. De inloop is vanaf 19.30 uur en de ALV zelf begint om 20.00 uur. 

 • Ik heb nog geen bevestiging van Online ALV ontvangen. 

Dat klopt! We hebben tóch besloten om bijeen te komen in zaal De Abt in plaats van online een ALV te organiseren. We zullen daarom dit jaar geen gebruik maken van het programma Online ALV. Je bent donderdag 31 maart vanaf 19.30 uur harte welkom in zaal De Abt.  

 • Wie mogen er stemmen tijdens de ALV?

Alleen leden van het Traais Energie Collectief mogen stemmen. Ieder lid heeft een gelijk stemrecht met een gewicht van 1 stem.

 • Wat is een blanco stem?

Wanneer je niet stemt tijdens een stemronde is jouw stem een ‘blanco stem’. Dit betekent dat deze stem niet meetelt.

 • Hoe machtig ik iemand om voor mij te stemmen?

Dit kan heel eenvoudig. Stuur uiterlijk 1 dag voorafgaand aan de ALV een bericht via ons contactformulier. Vermeld hierbij jouw voor- en achternaam en de voor- en achternaam van het lid dat jij machtigt.

 • Ik ben gemachtigd door een ander lid om voor hem/haar te stemmen. Hoe werkt dit?

Als een lid je machtigt dan krijg je van ons meerdere stembriefjes bij binnenkomst. Ieder lid kan maximaal namens twee andere leden stemmen 

 

Agenda en vergaderstukken

 

 • Waar vind ik de agenda en de vergaderstukken?

De agendapunten met een link naar de vergaderstukken staan in de uitnodiging die per email is verzonden. Je vindt de link naar de vergaderstukken ook op de website.

 • Waar kan ik mijn opmerking of vraag over de notulen kwijt?

Je kunt je opmerking of vraag voorafgaand aan de ALV insturen via het contactformulier. Tijdens de ALV is er ook voldoende tijd om vragen stellen.

 • Ik heb een vraag over een vergaderstuk, wordt deze voor of tijdens de vergadering beantwoord?

De vragen die je hebt, kun je het beste voorafgaand aan de ALV stellen. Stel je vraag via het contactformulier. Je ontvangt dan het antwoord per email. Ook zullen we alle vragen en onze antwoorden in de notulen van de ALV opnemen. We streven er naar om tijdens de ALV alle vooraf gestelde vragen te behandelen.

 • Waarom hebben jullie twee nieuwe aspirant-bestuurders?

Momenteel hebben we een driekoppig bestuur. Sinds een jaar lopen drie aspirant-leden mee om kennis te maken met alle activiteiten waar het bestuur verantwoordelijk voor is. Van deze drie leden willen twee leden graag als officieel bestuurslid aangesteld worden. Als bestuur juichen we een gezonde aanwas toe. Zo blijven we op sterkte voor de toekomst.

 • Waarom wordt een voorstel over de warmtetarieven van de Traaise Energie Maatschappij gepresenteerd?

Op dit moment zijn de tarieven voor warmtelevering een actueel onderwerp. Voor onze Traaise warmte gebruiken we eigen bronnen waardoor we minder afhankelijk zijn van de energiemarkt. Daarnaast is voor een prijsaanpassing van de Traaise warmte door de Traaise Energie Maatschappij instemming nodig van het Traais Energie Collectief (TEC). Het bestuur van TEC wil je graag uitleggen hoe dit precies werkt. Er is genoeg tijd om vragen te stellen.

 

Meedoen met het Traais Energie Collectief

 

 • Hoe kan ik mij aanmelden als toekomstig lid van de Kascommissie?

Wat leuk! Stuur een bericht via het contactformulier op onze website of meld je aan tijdens de ALV.

 • Ik wil mij graag aanmelden als vrijwilliger bij TEC. Hoe werkt dit?

Hartstikke leuk! Stuur een bericht via het contactformulier op onze website of meld je aan tijdens de ALV. Je kunt iemand van TEC natuurlijk ook aanspreken of bellen.

 • Wie kan ik bereiken als ik nog andere vragen heb (die niet in deze meest gestelde vragenlijst staan?)

Stuur een bericht via het contactformulier op onze website of stel je vraag tijdens de ALV.