20-08-2018

Collectief

Het Traais Energie Collectief is een coöperatie door en voor burgers. Met het collectief nemen we het heft in eigen handen door zelf duurzame en lokale energieprojecten op te zetten. Zo zijn we voor onze energievoorziening niet langer afhankelijk van grote energiebedrijven. We houden zelf de regie over onze eigen lokale energievoorziening en dragen bij aan een duurzame wereld. De opwek, distributie en levering van warmte, stroom en transitiegas organiseert het Traais Energie Collectief in een eigen werkmaatschappij: de Traaise Energie Maatschappij.

De opbrengsten blijven in Terheijden: ons dorp krijgt groene energie. De winsten uit stroomverkoop gaan in de eigen portemonnee of naar projecten om de leefbaarheid van ons dorp te behouden. Leden van het Traais Energie Collectief bepalen samen waar de opbrengsten aan worden besteed.

Voor wie?

Iedereen uit Terheijden en omgeving kan lid of donateur worden van het Traais Energie Collectief.

Wat houdt een lidmaatschap en een donateurschap in?

Inschrijven kost éénmalig € 10,-. Terheijdenaren worden lid van het collectief. Woon je buiten Terheijden, dan schrijf je je in als donateur. Als donateur steun je het Traais Collectief Collectief en heb je tijdens de Algemene Ledenvergadering spreekrecht. Een lid heeft tijdens de Algemene Ledenvergadering spreekrecht en stemrecht.

De jaarlijkse contributie voor leden is € 15,-. In het jaar dat je lid wordt betaal je nog geen contributie. De factuur voor de jaarlijkse contributie versturen we een keer per jaar in de maand november. Je ontvangt een bevestiging van jouw aanmelding in de mailbox samen met de factuur voor het inschrijfgeld.

  • Als lid / donateur ontvang je onze digitale nieuwsbrief.
  • Leden en donateurs worden uitgenodigd voor bijeenkomsten en excursies.
  • In het Traais Energie Collectief ontmoet je andere Terheijdenaren die zich ook graag inzetten voor duurzame energie en de leefbaarheid van het dorp.
  • Als lid / donateur kun je meedenken over en meedoen aan de projecten die het collectief gaat opzetten.
  • Leden hebben stemrecht tijdens de Algemene Ledenvergadering
  • Leden/ donateurs kunnen als eersten investeren in projecten van het Traais Energie Collectief.

Hoe is het Collectief georganiseerd?

Het Traais Energie Collectief is een coöperatie. De coöperatie wordt geleid door het bestuur. Leden van het Traais Energie Collectief hebben een stem in het beleid, die ze tijdens de Algemene Ledenvergaderingen (ALV) kunnen laten gelden. De notulen van de extra ingelaste ALV op 5 oktober 2023 kun je hier downloaden.

TEC bestuursfoto ALV oktober 2023

TEC bestuursfoto ALV oktober 2023

De bestuursleden vlnr: Lambert de Haas (voorzitter), Joost van den Bosch, Ad Brenters, Ghislaine van Berkom, Jan Kees van Dijk, Theo den Exter, Marcel Maan en Elbert Lievense. Alex Koeman ontbreekt op de foto.

Op de hoogte blijven?

Wil je nu nog geen lid worden, maar wel op de hoogte blijven van onze activiteiten? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Privacyverklaring

Het Traais Energie Collectief acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Meer informatie hierover lees je in onze privacyverklaring.

Statuten

Op 22 mei 2018 zijn de statuten van het Traais Energie Collectief vastgesteld en ondertekend door het bestuur.

Huishoudelijk Reglement

Op donderdag 25 februari 2021 is een nieuwe versie van het Huishoudelijk Reglement vastgesteld tijdens de tweede Algemene Ledenvergadering van het collectief.

Initiatiefnemers

Het Traais Energie Collectief is tot stand gekomen door de inzet van Petra Kimmel en oud-Terheijdenaar Pim de Ridder, specialist in duurzame energie. Met zijn bedrijf Izzy Projects helpt hij burgers bij het opzetten van duurzame initiatieven. Ook het Traais Energie Collectief kan bij de ontwikkeling en uitvoering van energieprojecten rekenen op steun van Izzy Projects.