Zon op Traaise daken

De zon is een belangrijke bron van energie. Ook in Terheijden zijn volop kansen om zonne-energie op te wekken. Naast een groot zonnepark aan De Bergen, streeft het Traais Energie Collectief ernaar om zoveel mogelijk daken in het dorp te voorzien van zonnepanelen.

Traais Warmtenetwerk centrum Terheijden

Het Traais Energie Collectief werkt aan een duurzaam warmtenetwerk om Terheijden op termijn aardgasvrij te maken. Dit warmtenet leggen we eerst aan in het centrum. Later breiden we dit stap voor stap, straat voor straat uit.

Energiebesparing

Duurzaam leven en minder energie gebruiken begint heel eenvoudig, gewoon bij jezelf. Neem bijvoorbeeld jouw woning. Er zijn diverse maatregelen die je kunt nemen om het energieverbruik in huis terug te dringen. Vaak kun je met een paar slimme, eenvoudige aanpassingen al veel besparen.

Zonnepark aan De Bergen

Wind en warmte zijn niet genoeg voor een energieneutraal Terheijden. Ook de zon speelt een belangrijke rol. Het Traais Energie Collectief wil aan De Bergen een uniek zonnepark realiseren met 27.600 panelen.

Energie uit De Mark

De schans, de molen, de kerk en de Mark: deze markante punten in Terheijden spelen een belangrijke rol in het Traais energielandschap.. De Mark kan bijvoorbeeld benut worden voor warmtewinning en het winnen van energie uit stroming.

Aardwarmte De Bergen

De grond onder Terheijden biedt veel mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie. Diep in de bodem, tussen de 750 en 1500 meter, zit water dat zo warm is, dat je er een huis mee kan verwarmen.

Windmolen de Noord

Met één grote windmolen, in handen van burgers, bedrijven en organisaties van Terheijden, kan genoeg energie worden opgewekt om het hele dorp van lokale duurzame energie te voorzien.