Bewonersavond Windpark Zonzeel

In West-Brabant werken burgers, bedrijven en overheden samen aan schone energie van eigen bodem. Om zoveel mogelijk mensen van groene stroom te voorzien worden 28 windmolens gebouwd langs de A16. Samen kunnen ze energie opwekken voor 70.000 huishoudens. Zes windmolens komen bij het knooppunt Zonzeel.