Bijeenkomst ‘Traaise warmte voor het E-veld’

Een tijdelijke voorziening zal de woningen op het E-veld voorzien van betrouwbare, duurzame energie. Hoe is deze tijdelijke situatie is ingericht lichten we toe tijdens een informatiebijeenkomst op 13 september.