Voorbereiding bouw Windpark Zonzeel gestart

In 2022 worden tussen knooppunt Zonzeel en de Mark zes windmolens gebouwd. Deze molens horen bij de 28 windmolens die Provincie Noord-Brabant langs de A16 realiseert. Van de zes molens bij Zonzeel zijn er vijf in handen van de ontwikkelaars Eneco en Pure Energie. Eén molen is toegekend aan het Traais Energie Collectief. De bouwvoorbereiding voor Windpark Zonzeel is in januari van start gegaan.