20-08-2018

VRIJWILLIGER: Financieel specialist – adviseur aan TEC bestuur – 4 uur/week

Het Traais Energie Collectief (TEC) is een coöperatie door en voor inwoners van Terheijden. Inmiddels is ongeveer 25% van de Traaise huishoudens lid. Draait de windmolen en is het warmtenet in gebruik. Ook hebben we ondersteunt bij ‘zon-op-dak-projecten’ en lijkt de bouw van de zonneweide in 2024 te gebeuren.

Met het collectief nemen we het heft in eigen handen door zelf duurzame en lokale energieprojecten op te zetten. Zo zijn we voor onze energievoorziening niet langer afhankelijk van grote energiebedrijven. We houden zelf de regie over onze eigen lokale energievoorziening en dragen bij aan een duurzame wereld. De opwek, distributie en levering van warmte, stroom en transitiegas organiseert het Traais Energie Collectief in een eigen werkmaatschappij: de Traaise Energie Maatschappij.

De opbrengsten blijven in Terheijden: ons dorp krijgt groene energie. Ons doel is om in de toekomst de winsten uit stroomverkoop in de eigen portemonnee te houden of te investeren in projecten om de leefbaarheid van ons dorp te behouden en te verbeteren. Leden van het Traais Energie Collectief bepalen samen waar de opbrengsten aan worden besteed.

Jouw rol:

Bij de TEC gebeurt heel veel, al deze veranderingen hebben impact op onze coöperatie, de samenwerking met investeerders, banken, onze leden, bestuurders, vrijwilligers en alle andere stakeholders. Om er zeker van te zijn dat alles wat wij doen financieel gezien klopt, kunnen wij regelmatig het inzicht van een (bedrijfs)accountant / financieel specialist gebruiken bij het nakijken van financiële informatie die wij krijgen of moeten aanleveren. Enkele voorbeelden van financiële vraagstukken die wij bekijken: waarderingen van assets, prijscalculaties, inkomstern- en kostenberekeningen en natuurlijk jaarrekeningen.

Ben je in het dagelijks leven ook  (bedrijfs)accountant of financieel specialist? Dan zoeken we jou!

Jouw taken:

Als je het leuk lijkt om te adviseren aan het TEC bestuur, dan ben je van harte welkom. Wij vergaderen 1x per 2 weken als bestuur en 1x per maand samen met het TREM bestuur, afhankelijk van de uitleg die er nodig is, neem je eventueel deel aan deze meetings. Daarnaast zijn er op dit moment – i.v.m. de voorbereidingen van onze crowdfunding en andere lopende projecten – regelmatig financiële informatie die doorgelezen zouden kunnen worden door iemand met bedrijfsfinanciële kennis.

We schatten in dat je dit gemiddeld 4 uur per week zal kosten, afhankelijk natuurlijk van de projecten die actief zijn op dat moment.

Wat bieden we jou?

Een warm bad in de vrijwilligerspool. Vrijwilligerswerk staat natuurlijk geweldig op je CV. Je steunt het dorp Traaie indirect en de energietransitie direct. Je kunt een stempel drukken op onze gezamenlijke Traaise toekomst.

Wie ben jij?

Je bent een Traaienaar of wordt dat binnenkort. Vanzelfspreken ben je op de hoogte van financiële bedrijfsvraagstukken, bent pro-actief en betrokken. Je bent positief ingesteld, nieuwsgierig en kritisch. Ook sta je open voor samenwerking en kan goed de vertaalslag maken van financiële bedrijfsinformatie naar begrijpelijke taal richting de bestuursleden.

Je bent wel vrijwilliger, maar niet vrijblijvend. Je kunt heel goed zelfstandig werken en beschikt zelf over een computer/laptop. Dankzij jouw kijk op de diverse financiële data zorgen we ervoor dat het Traais Energie Collectief een volwaardige partner is in gesprekken met belanghebbenden.

Hoe word je geselecteerd?

Stuur een motivatiemail naar het bestuur via bestuur@traaisenergiecollectief.nl. Heb je nog vragen? App even naar Lambert de Haas, voorzitter TEC, op 06-42216857. We hopen snel van je te horen.