20-08-2018

VRIJWILLIGER: Juridisch specialist – adviseur aan TEC bestuur – gemiddeld 4 uur/week

Het Traais Energie Collectief (TEC) is een coöperatie door en voor inwoners van Terheijden. Inmiddels is ongeveer 25% van de Traaise huishoudens lid, draait de windmolen en is het warmtenet in gebruik, hebben we ondersteunt bij ‘zon-op-dak-projecten’ en lijkt de bouw van de zonneweide in 2024 te gebeuren.

Met het collectief nemen we het heft in eigen handen door zelf duurzame en lokale energieprojecten op te zetten. Zo zijn we voor onze energievoorziening niet langer afhankelijk van grote energiebedrijven. We houden zelf de regie over onze eigen lokale energievoorziening en dragen bij aan een duurzame wereld. De opwek, distributie en levering van warmte, stroom en transitiegas organiseert het Traais Energie Collectief in een eigen werkmaatschappij: de Traaise Energie Maatschappij.

De opbrengsten blijven in Terheijden: ons dorp krijgt groene energie. Ons doel is om in de toekomst de winsten uit stroomverkoop in de eigen portemonnee te houden of te investeren in projecten om de leefbaarheid van ons dorp te behouden en te verbeteren. Leden van het Traais Energie Collectief bepalen samen waar de opbrengsten aan worden besteed.

Jouw rol:

Bij de TEC gebeurt heel veel, al deze veranderingen hebben impact op onze coöperatie, de samenwerking met investeerders, banken, onze leden, bestuurders, vrijwilligers en alle andere stakeholders. Om er zeker van te zijn dat alles wat wij doen juridisch gezien klopt, kunnen wij regelmatig het inzicht van een (bedrijfs)jurist gebruiken bij het nalezen van teksten die wij krijgen of schrijven.

Ben je in het dagelijks leven ook (bedrijfs)jurist of advocaat? Dan zoeken we jou!

Jouw taken:

Als je het leuk lijkt om het bestuur te adviseren, dan ben je van harte welkom. Wij vergaderen 1x per 2 weken als bestuur en 1x per maand samen met het TREM bestuur, afhankelijk van de uitleg die er nodig is, neem je eventueel deel aan deze meetings. Daarnaast zijn er op dit moment – i.v.m. de voorbereidingen van onze crowdfunding van enkele miljoenen – regelmatig teksten die doorgelezen zouden kunnen worden door iemand met juridische kennis. Ook hebben we andere projecten waarbij we jou inzet zouden kunnen gebruiken.

We schatten in dat je dit gemiddeld 4 uur per week zal kosten, afhankelijk natuurlijk van de projecten die actief zijn op dat moment.

Wat bieden we jou?

Een warm bad in de vrijwilligerspool. Vrijwilligerswerk staat natuurlijk geweldig op je CV. Je steunt het dorp Traaie indirect en de energietransitie direct. Je kunt een stempel drukken op onze gezamenlijke Traaise toekomst.

Wie ben jij?

Je bent een Traaienaar of wordt dat binnenkort. Je bent op de hoogte van juridische bedrijfsvraagstukken, bent pro-actief en betrokken. Vanzelfsprekend ben je positief ingesteld, nieuwsgierig en kritisch. Je staat open voor samenwerking en kan goed de vertaalslag maken van juridisch teksten naar begrijpelijke taal richting de bestuursleden.

Je bent wel vrijwilliger, maar niet vrijblijvend. Zelfstandig werken is geen probleem en je beschikt zelf over een laptop/computer. Dankzij jouw kijk op de diverse juridische teksten zorgen we ervoor dat het Traais Energie Collectief een volwaardige partner is in gesprekken met belanghebbenden.

Hoe word je geselecteerd?

Stuur een motivatiemail naar het bestuur via bestuur@traaisenergiecollectief.nl. Heb je nog vragen? App even naar Lambert de Haas, voorzitter TEC, op 06-42216857. We hopen snel van je te horen.