20-08-2018

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

05-10-2023 / 20:00

05-10-2023 / 20:00

Graag uitnodigen we je uit voor een extra Algemene Ledenvergadering (ALV) van het Traais Energie Collectief. Deze vergadering vindt plaats op donderdag 5 oktober van 20.00 tot 21.00 uur in het Witte Kerkje in Terheijden.

Waarom een extra ledenvergadering?

We zijn onderweg naar een duurzame toekomst voor Terheijden. De komende tijd moeten we belangrijke keuzes maken en hierbij is jouw betrokkenheid van onschatbare waarde. Daarom willen we op korte termijn samenkomen en actie ondernemen voor het behoud van onze invloed op onze energietoekomst.

Agenda & vergaderstukken

 1. Opening en mededelingen
 2. Onze investeringsstrategie voor het Traais Energie Collectief (TEC) en de Traaise Energie Maatschappij (TREM)
 • Hoe betalen we de groei?
 • Welke partners kunnen ons helpen?
 • Nieuwe investeerders: Wat kunnen wij als trotse Traaienaren doen om onze invloed te behouden?
 1. Besluit over de nieuwe investeerdersstrategie TEC en TREM (stemming)
 2. Bestuurswisseling en benoeming nieuwe bestuursleden (stemming)
  Verdere ontwikkeling en professionalisering TEC en TREM. Om vanuit het collectief zo goed mogelijk onze invloed uit te oefenen is een groter bestuur gewenst. Inmiddels draaien vier kandidaat-bestuursleden al een tijdje mee. Zij willen graag volwaardig bestuurslid worden.
 3. Vragen
 4. Sluiting

Jouw stem is van onschatbare waarde!

Samen moeten we verschillende besluiten nemen die van invloed zijn op onze collectieve toekomst. Stemmen kan als minimaal 10% van de leden (zelf of via een volmacht) aan de vergadering deelneemt. Een besluit wordt aangenomen als de meerderheid van de aanwezigen vóór stemt. Stem je niet dan is dit een blanco stem en telt je stem niet mee.

Volmacht afgeven

Als je er niet bij kunt zijn, machtig dan een ander lid om namens jou te stemmen. Zo wordt ook jouw stem gehoord! Stuur uiterlijk 1 dag voor de ALV een e-mail naar bestuur@traaisenergiecollectief.nl met jouw voor- en achternaam en vermeld de voor- en achternaam van het lid dat jij machtigt.

Aanmelden

Om ervoor te zorgen dat we voldoende stoelen, iets te drinken en vrijwilligers hebben die ons helpen tijdens deze belangrijke bijeenkomst, vragen wij je vriendelijk om je aan te melden voor de ALV via onderstaand formulier. Je ontvangt per e-mail een bevestiging van jouw aanmelding.

Vragen?

Heb je vragen over deze ledenvergadering? Stel ze per mail voorafgaand aan de ALV (bestuur@traaisenergiecollectief.nl).

 

Graag tot ziens op 5 oktober!

 

 


 

Algemene Ledenvergadering 
Donderdag 5 oktober 2023

Aanvang 20.00 uur, inloop 19.30 uur
Witte Kerkje Hoofdstraat 1 Terheijden