20-08-2018

Stilte voor de storm

Het Traais Energie Collectief is hard aan het werk voor alle inwoners van Terheijden, ook al merk je het misschien niet direct. Momenteel voeren we veel belangrijke gesprekken. Gesprekken met de Gemeente Drimmelen, de provincie en potentiële investeerders in de Traaise Energie Maatschappij. Gesprekken met sharefunders, communicatie professionals, met diverse mensen uit het dorp, met andere energiecoöperaties, meer dan we hier kunnen opnoemen.

Al deze gesprekken zijn voor een groot deel ter voorbereiding van een vlotte, transparante, duurzame maar vooral lokale energietransitie, waarbij de Terheijdenaren het eigenaarschap nemen van het lokale energiebedrijf.

Reden voor huidige stilstand

De huidige hoofdaandeelhouder (BDEW/Hezelaer) heeft al een ruime tijd geleden aangegeven niet meer als enige te willen investeren. Op de achtergrond wordt daarom met andere partijen gesproken over toetreding van nieuw geld (investeringen). BDEW/Hezelaer vindt dat de gesprekken te lang duren en heeft onlangs besloten alle nieuwe ontwikkelingen stil te leggen. Ook hebben zij besloten om de TREM organisatie naar een minimale omvang terug te brengen. Als TEC bestuur hebben we begrip voor het standpunt van BDEW/Hezelaer én tegelijk betreuren we deze besluiten. We blijven vinger aan de pols houden en hebben regelmatig gesprekken met BDEW/Hezelaer.

Gezond energiebedrijf

Het goede nieuws is dat inmiddels zijn zo’n 150 woningen zijn aangesloten op het warmtenet, onze eigen windmolen draait, en we de voorlopige vergunning voor het zonnepark binnen hebben. Onze huidige focus ligt op het (mede)eigenaarschap van de Traaise Energie Maatschappij (TREM), het energiebedrijf die alle verschillende lokale energieopwekking aan elkaar koppelt en zorgt dat je in Terheijden lokale energie kunt kopen en gebruiken tegen een eerlijke prijs.

Effecten investeringsstop op huidige situatie en toekomst

Alle Traaienaren met een energiecontract voor zowel elektriciteit als warmte blijven de lokale stroom en warmte ontvangen. Dit is wettelijk zo geregeld en zal zo blijven.

De investeringsstop betekent op dit moment vooral dat er geen nieuwe activiteiten worden gepland, totdat er duidelijk is wie de nieuwe investeerder is en hoeveel en waarin zij precies gaan investeren. Dat betekent ook dat er op dit moment geen exacte data zijn voor nieuwe warmtenet aansluitingen. Natuurlijk blijft TEC je op de hoogte houden zodra hier meer duidelijkheid in komt.

Haastige spoed is zelden goed

Omdat het (mede)eigenaar worden van een energiebedrijf een behoorlijke investering is, werken we samen met andere (lokale publieke) organisaties met grote portefeuilles. Het voorbereidende werk kost meer tijd dan we konden voorzien. Dit is met name omdat de organisaties waarmee de huidige investeerders en de TEC praten behoorlijk groot zijn. Het nemen van beslissingen over grote investeringen gaat daarom niet snel.

Stabiele en eerlijke energieprijzen voor de Traaienaren

De belangrijkste redenen om (mede) eigenaar te worden van de TREM is dat de TEC ervan overtuigd is dat we in Terheijden de energietransitie beter voor elkaar krijgen als:

  • Terheijdenaren een eerlijke en stabiele energieprijs krijgen;
  • een gedeelte van de winst kan worden gebruikt om Terheijden nog mooier te maken;
  • Traaienaren weten waar hun energie vandaan komt;
  • iedereen mee kan doen.

Meer details over de overname hebben we gedeeld in onze laatste Algemene Leden Vergadering. De notulen zijn voor iedereen beschikbaar op onze website.

Traaienaren investeren in een eigen energiebedrijf

Het warmtenet uitbreiden is cruciaal om comfortabel te blijven wonen in Terheijden. Nog veel belangrijker is de energieopwekking. Het is namelijk deze elektriciteit die wordt gebruikt om warmte te maken. Deze elektriciteit is in Terheijden, zonder tussenkomst van een netbeheerder, afkomstig van onze windmolen de Noord. De prijs van deze duurzame (zelf-opgewekte) stroom zal straks grotendeels onze warmteprijs in Terheijden bepalen.

Daarom is het essentieel dat wij Traaienaren (mede)eigenaar worden van de energieopwekkingsonderdelen (de windmolen en het zonnepark) van TREM. Pas dan kunnen wij als (mede) eigenaar bepalen welke prijs de Traaienaar straks voor warmte gaat betalen.

Het gouden aandeel van de TEC

Om (mede)eigenaar van TREM te worden, heeft het bestuur een zogenaamd gouden aandeel verworven. Dit gouden aandeel geeft ons het recht tot koop van de TREM en inspraak op belangrijke onderwerpen. Hierin is onder andere vastgelegd hoe en op welke termijn we (mede)eigenaar van TREM kunnen worden. Daarvoor is natuurlijk wel geld nodig. Om die reden zullen we (waarschijnlijk) eind dit jaar een zogenaamde sharefunding doen om voldoende geld op te halen om (mede) eigenaar te worden van TREM.

De Traaienaar aan zet

Het verleden en heden tonen aan dat wij Terheijdenaren grootse dingen kunnen bereiken. In de jaren ’70 van de vorige eeuw spaarden de Traaienaren het Puzzelbad bij elkaar. Ons levendige verenigingsleven en de vele stichtingen en organisaties bewijzen dat wij Traaienaren willen investeren in onze gemeenschap.

Het streven om Terheijden leefbaar, sociaal en aantrekkelijk te houden, leeft bij de Traaienaren. Samen kunnen we ervoor zorgen dat we comfortabel blijven wonen met lokale, betaalbare en voldoende warmte en elektriciteit. Samen kunnen we het eigenaarschap van TREM verkrijgen. Binnenkort leggen we uit hoe dit in zijn werk gaat.