20-08-2018

College neemt positief besluit over ontwerpvergunning zonnepark

Het collegebesluit om in te stemmen met de ontwerpvergunning voor ons zonnepark aan de Bergen is een belangrijke stap richting een bouwvergunning. Goed nieuws dus voor het Traais Energie Collectief, maar het blijft spannend. Hoe gaat het nu verder?

Ter inzage

De gemeente legt de ontwerpvergunning vanaf woensdag 6 februari zes weken ter inzage. In deze periode kan iedereen die dat wil laten weten wat hij of zij van de plannen vindt door een zienswijze in te dienen. Op basis van de ingediende zienswijzen wordt de ontwerpvergunning mogelijk nog aangepast. Als het college vervolgens ook instemt met het definitieve ontwerp is de weg vrij voor het verlenen van de bouwvergunning. Deze vergunning is herroepelijk, dat betekent dat er nog bezwaar kan worden ingediend.

SDE-subsidie

Pas als de bouwvergunning aan ons is verleend, kunnen we de noodzakelijke SDE-subsidie gaan aanvragen. Dit is een overheidssubsidie om het opwekken van duurzame energie te stimuleren. Indien we de bouwvergunning eind maart in handen hebben zijn we nog nét op tijd om mee te doen in de voorjaarsronde van de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, die de subsidie verstrekt. De deadline voor het aanvragen van de subsidie  is 4 april. Wel zijn we aan de late kant, daarom bestaat de kans dat de meeste subsidie dan al is verdeeld. In dat geval moeten we wachten op de najaarsronde en wordt de bouw van het zonnepark vertraagd.

Ophef

De afgelopen tijd was er in de gemeente Drimmelen veel onrust over grootschalige zonnevelden. In september stemde de gemeenteraad in met beleid dat de komst van grote zonnevelden mogelijk maakt. Gunstig voor het Traais Energie Collectief, want de ontwerpvergunning die er nu ligt is gebaseerd op dit beleid. Maar ook een aantal andere ontwikkelaars vroegen een vergunning voor een groot zonneveld in de gemeente Drimmelen aan. Veel omwonenden zijn hier niet blij mee. Hierover ontstond veel ophef.

Evaluatie beleid

De gemeente heeft hierop besloten het beleid te evalueren. Na de evaluatie zijn er drie mogelijkheden. De gemeenteraad besluit het beleid te handhaven, aan te passen of te schrappen. Als de raadsleden ervoor kiezen om het beleid te schrappen valt de basis voor de ontwerpvergunning weg. We moeten dan opnieuw een vergunningsaanvraag indienen en zijn in feite terug bij af. De gemeenteraad besluit over het beleid tijdens de raadsvergadering op donderdag 28 februari. Een belangrijk moment dus voor het Traais Energie Collectief, dat gelijktijdig plaatsvindt met onze Meet Up. We volgen de raadsvergadering die avond dan ook nauwgezet, via een livestreaming met het gemeentehuis.