20-08-2018

Traais Energie Collectief: ‘2024 wordt een mooi jaar’

Het Traais Energiecollectief (TEC) rekent op een goed 2024 voor de energietransitie in Terheijden. Een belangrijke mijlpaal is de vergunning die de Drimmelse gemeenteraad in december verleende voor de aanleg voor Zonnepark De Bergen in Terheijden. Dit betekent een flinke impuls voor het plan het dorp energieneutraal te maken voor stroom en warmte.

Inmiddels heeft de vergunning ter inzage gelegen en is duidelijk dat er twee beroepen bij de rechtbank zijn ingediend. We zijn er dus nog niet! De rechter zal zich hierover de komende tijd buigen.

De zonneweide is het derde grote project, naast de aanleg van het warmtenetwerk in Terheijden en naast de TEC-windmolen op De Noord (langs snelweg A16). De molen heeft in 2023 sinds de ingebruikname afgelopen mei 14.190 MWh stroom opgewekt. Om een idee te geven: Dat is genoeg stroom voor 3.950 huishoudens.

“Het dorp kan trots zijn op wat er tot nu toe is bereikt om de energietransitie werkelijk van de grond te krijgen”, reageert Lambert de Haas, voorzitter van TEC. “TEC is voor de inwoners van Terheijden, en is het collectieve eigendom van de leden”, legt De Haas uit. “Dat is absoluut uniek! Bij welke andere energieleverancier krijg je bijvoorbeeld de ruimte mee te denken over hoe de energievoorziening eruit moet zien, en tegen welke prijs?”

De levering van onze lokaal opgewekte stroom en warmte is daarnaast betrouwbaar, duurzaam en betaalbaar, benadrukt De Haas. Dit geldt dus ook voor de aanschaf van de apparatuur om de TEC-warmte in huis te halen en voor de verbruikskosten voor warmte en stroom.

Terug naar 2024: wat gaat er allemaal gebeuren? Als de rechter besluit de vergunning in stand te houden kan het zonnepark er binnen afzienbare tijd liggen. De bedrijven die de aanleg gaan uitvoeren, staan in de startblokken.

Nog een speerpunt is de herfinanciering van de TREM. De TREM, -dit is de afkorting van Traaise Energiemaatschappij- is de werkmaatschappij (het energiebedrijf) van de TEC. Dit levert een extra fundament onder de plannen voor het energieneutraal maken van Terheijden. Daarnaast werkt de TEC aan een plan voor publieke crowdfunding in 2024. Meer informatie en uitleg hierover volgt.

Verder gaat het aantal gerealiseerde woningaansluitingen op het warmtenet in 2024 naar verwachting richting de 200. Dat roept meteen de vraag op hoe de verdere aanleg in het warmtenet in het dorp eruitziet. Ofwel: wanneer gaan de buizen in mijn wijk de grond in en kan ik worden aangesloten?

De indruk bestaat dat de uitvoering hiervan stroef verloopt. Voorzitter De Haas, “Dat is een heikel punt, een straat opengooien doe je niet ‘even’. Naast de gemeente zijn er veel andere partijen bij betrokken. Dit jaar komt er meer duidelijkheid over de planning, dat moet echt gebeuren”. De stroperigheid is overigens wel te verklaren: “Het Traaise energieproject biedt het dorp een enorme kans in de energietransitie, maar is ook zo vernieuwend dat het soms leidt tot koudwatervrees.”