20-08-2018

Update voorbereiding Windmolen de Noord

Provincie Noord-Brabant werkt aan een plan voor 28 windmolens langs de A16, waarvan zes bij knooppunt Zonzeel. Één van deze molens is vorig jaar toegekend aan het Traais Energie Collectief. De ontwikkeling van zoveel windmolens tegelijk is een complexe zaak. Ook onze Traaise molen zit middenin dit ingewikkelde traject. De Raad van State buigt zich momenteel over de bezwaren die tegen de bouw van de molens zijn ingediend.

Bezwaren

Vorig jaar werd voor de 28 windmolens een bouwvergunning verleend. Tegen dit besluit zijn bij de Raad van State een kleine dertig bezwaren binnengekomen. ‘Deze bezwaren liggen er nu geruime tijd’, vertelt Pim de Ridder van het Traais Energie Collectief. ‘De Raad is bezig met het inwinnen van extern advies, omdat het om zo’n groot project gaat. De plannen hebben impact op de leefomgeving van veel mensen. Daarbij gaat het om veel verschillende ontwikkelaars, met veel verschillende ideeën. Dat moet allemaal getoetst worden en dat kost tijd.’

Zitting

‘De Raad heeft nu laten weten dat er op zijn vroegst in februari 2020 een zitting komt. Pas na deze zitting besluit de Raad of de molens echt gebouwd mogen worden. En of er wellicht nog aanpassingen nodig zijn.’ Een aantal van de ingediende bezwaren gaan over de molens bij Zonzeel. De zes molens bij knooppunt Zonzeel hebben najaar 2018 samen een vergunning gekregen. De Raad van State moet nu beslissen of deze vergunning standhoudt.

De Ridder: ‘Voor de Traaise molen is er dus al bijna een jaar een bouwvergunning. Ook is de SDE+ subsidie al toegekend. In principe zijn we dus klaar om te bouwen. We hopen dan ook vurig dat een uitspraak niet meer al te lang op zich laat wachten. Op dit moment kunnen we niet veel meer dan afwachten.’

Defensieradar

Een ander aandachtspunt, dat specifiek de Traaise molen betreft, is een geplande radar van Defensie. De Ridder: ‘Deze radar staat er nog niet, maar is door Defensie aangevraagd. Defensie heeft voor de radar op dit moment nog geen vergunning. Volgens berekeningen zou de Traaise molen meer dan 10% zicht van deze radar wegnemen. En dat is teveel. We zijn met Defensie in gesprek om dit op te lossen.’