20-08-2018

Duurzaam fonds

Lokaal Economisch

Het Traais Energie Collectief wil een gebiedsfonds inrichten. Voor elke MWh die wordt opgewekt wordt €1 per jaar afgedragen. Dit fonds is vooral bedoeld ter financiële ondersteuning van projecten en activiteiten in Terheijden. Focus ligt daarbij op activiteiten die de sociale cohesie vergroten. Denk bijvoorbeeld aan de ijsbaan, de triatlon en de Terheijdenloop.