Derde uitkering Traaise Bouwstenen

We zijn op dit moment klaar voor de derde uitkering. Dit zal meteen de laatste uitkering zijn, want we kiezen ervoor om het nog uitstaande bedrag in een keer af te lossen. We lichten graag toe waarom we de derde uitkering kunnen doen en waarom we de Bouwstenen nu geheel aflossen.