20-08-2018

Derde uitkering Traaise Bouwstenen

Een bericht voor eigenaren van een of meerdere Traaise Bouwstenen

We zijn op dit moment klaar voor de derde uitkering. Dit zal meteen de laatste uitkering zijn, want we kiezen ervoor om het nog uitstaande bedrag in een keer af te lossen. We lichten graag toe waarom we de derde uitkering kunnen doen en waarom we de Bouwstenen nu geheel aflossen.

Derde uitkering

We zijn klaar om de derde uitkering te doen. De reden hiervoor is onder meer dat sinds begin dit jaar Windmolen De Noord draait. Iedereen in Terheijden kan stroom afnemen die rechtstreeks van de molen komt. Verder is er nieuw perspectief voor Zonnepark de Bergen, omdat gemeente Drimmelen kort geleden opnieuw een concept-vergunning verleende. We verwachten later dit jaar een definitief besluit. Ook is het ETW (Eerste Traais Warmtebedrijf) inmiddels in bedrijf. Bijna 100 woningen zijn aangesloten op het Traais Warmtenetwerk. Ook nieuwbouwwijk het E-Veld voorzien we dit najaar na oplevering van Traaise warmte.

Waarom geheel aflossen

In de informatiebrochure Traaise Bouwstenen is de prognose opgenomen dat in september 2024 de vierde en laatste uitkering (rente en aflossing) plaatsvindt. Door nu alles in een keer af te lossen wijken we hiervan af. Dit doen we, omdat we bezig zijn met herfinanciering van de TREM. In de obligatievoorwaarden is in art. 11.1 afgesproken dat de TREM mag besluiten om de Bouwstenen vervroegd af te lossen.

Herfinanciering

We zijn toe aan de volgende fase in de opbouw van de TREM. Hierbij hoort ook de stap naar een bredere financiering. Dit najaar onderzoeken we de mogelijkheid voor nieuwe partijen, waaronder TEC, om toe te treden tot TREM en mede-eigenaar te worden. Hierover zijn we in gesprek. Ons financiële uitgangspunt is sterker als er geen openstaande leningen meer zijn. We kunnen dan met een schone lei van start.

Doel van de herfinanciering is onder meer het versnellen van de aanleg van het Traais Warmtenetwerk. Dit vraagt flinke investeringen. Door te herfinancieren komt een aansluiting op het warmtenet voor meer Traaise huishoudens in zicht. Een unieke kans om van het gas af te gaan.

Tijdens de ALV op 5 oktober hoor je er meer over. We lichten dan ook de mogelijkheid voor bewoners om te investeren in de TREM (via TEC) toe.

Bedrag uitkering

In september vindt de derde en laatste uitkering Traaise Bouwstenen plaats. Naast de uitkering van 7% rente over de uitstaande Traaise Bouwstenen lossen we ook 50% van de inleg (van € 250) af. Per Traaise Bouwsteen ontvang je € 8,75 rente en € 125 aflossing. In totaal is dit € 133,75 per obligatie.

Twee losse betalingen

De uitkering wordt in twee losse betalingen aan je uitgekeerd. Je ontvangt hiervan twee aparte uitkeringsoverzichten. Als bijlage bij deze e-mail ontvang je het overzicht over de uitkering rente. In een tweede e-mail ontvang je het overzicht over de aflossing van je inleg. Beide bedragen worden in september overgemaakt op het bij ons bekende bankrekeningnummer.

TEC-TREM portaal

Is jouw bankrekeningnummer of (e-mail)adres veranderd? Log dan in op het TEC-TREM portaal om je gegevens te wijzigen of stuur ons een e-mail. Op het portaal kun je ook je uitkeringsoverzicht inzien.

We hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heb je vragen? Stuur ons een mail via info@traaiseenergiemaatschappij.nl.