20-08-2018

Kom het weiland in op 25 augustus

25-08-2018 / 11:00

25-08-2018 / 11:00

De aanvraag voor de omgevingsvergunning voor het zonnepark heeft de nodige voorbereiding nodig. Een goede inpassing van het zonnepark in het landschap is cruciaal. Enkele maanden geleden heeft kunstenaarscollectief Mothership een innovatief ontwerp gepresenteerd. Dit ontwerp staat nog niet vast, er kan nog volop aan geschaafd worden. Zo zijn er door buurtbewoners van de Bergen een aantal voorwaarden gesteld waaraan de inpassing van het zonnepark zou moeten voldoen. Onder begeleiding van een landschapsarchitect puzzelen we zaterdagochtend 25 augustus om 11.00 uur verder aan het ontwerp. Wil je meekijken en meedenken, neem dan je schetsboek onder de arm en ga met ons het weiland in! Wij zorgen voor koffie en worstenbrood.

Fijn als je je vooraf even aanmeldt, dat kan door een e-mail te sturen.

Locatie: Bergen 26 Terheijden