20-08-2018

Notulen ALV 18 april 2024

Op 18 april jl. was het weer een drukte van belang tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) in De Abt. Deze keer hadden we een mooie opkomst met 82 stemgerechtigde, 8 donateurs en 2 belangstellenden. Iedereen liet zich informeren, stelde vragen en de leden gingen stemmen over de jaarrekening, een nieuw lid voor de kascommissie en de begroting voor 2024. Kon je er niet bij zijn of wil je nog iets nalezen?

NOTULEN ALV 18 APRIL 2024

 

Korte samenvatting

  • Financieel en sociaal terugblik op 2023
  • Voortgang financiering van Traaise Energie Maatschappij: waar staan we nu, waar zijn we mee bezig, waarom gaat het langzamer dan verwacht
  • Begrotingsvoorstel voor 2024

Vragen?

Heb je een vraag over de notulen of een bericht voor het bestuur? Stuur een mail naar bestuur@traaisenergiecollectief.nl.