20-08-2018

Algemene Ledenvergadering

18-04-2023 / 20:00

18-04-2023 / 20:00

Hierbij nodigen we je uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Coöperatieve vereniging Traais Energie Collectief U.A.. De ALV vindt plaats op dinsdag 18 april van 20.00 – 21.00 uur in het Witte Kerkje te Terheijden.

In 2020 was de uitgifte van de Traaise Bouwstenen een groot succes. Met de aankoop van Bouwstenen konden Traaienaren financieel deelnemen aan de energietransitie in Terheijden. Nu willen we een volgende stap zetten in de financiering van onze eigen lokale energievoorziening. We leggen tijdens de ALV de plannen aan je voor en horen graag jouw mening.

Naast het presenteren van onze plannen voor de toekomst blikken we ook terug op het afgelopen jaar. Een jaar waarin we een aantal mooie stappen hebben gezet. Deze mijlpalen willen we graag met je vieren.

Agenda & vergaderstukken

 1. Opening en mededelingen
 2. Notulen ALV 2022 (stemming)
 3. Ingekomen stukken
 4. Verslag integriteitscommissie
 5. Presentatie jaarverslag
 6. Bevindingen kascommissie en vaststelling jaarrekening (stemming)
 7. Begroting 2023 (stemming)
 8. Benoemen nieuw lid kascommissie (stemming)
 9. Voorstellen aspirant-bestuursleden en aanstellen nieuw bestuurslid (stemming)
 10. Financiering Traaise Energie Maatschappij
 11. Vragen
 12. Sluiting

Vragen?

Heb je vragen over de stukken die worden besproken? Stel ze per mail voorafgaand aan de ALV (bestuur@traaisenergiecollectief.nl).

Jouw stem is belangrijk!

We hebben meerdere onderwerpen die we in stemming brengen. Stemmen kan als minimaal 10% van de leden (zelf of via een volmacht) aan de vergadering deelneemt. Een besluit wordt aangenomen als de meerderheid van de aanwezigen vóór stemt. Stem je niet dan is dit een blanco stem en telt je stem niet mee.

Volmacht afgeven

Kun je niet deelnemen aan de ALV, machtig dan een ander lid. Dit kan heel eenvoudig. Stuur uiterlijk 1 dag voorafgaand aan de ALV een bericht via het contactformulier. Vermeld hierbij jouw voor- en achternaam en de voor- en achternaam van het lid dat jij machtigt.

Aanmelden

We verzoeken je om je vooraf aan te melden via onderstaand formulier. Per mail krijg je een bevestiging van jouw aanmelding.

 

 


 

Algemene Ledenvergadering 
Dinsdag 18 april 2023

Aanvang 20.00 uur, inloop 19.30 uur
Witte Kerkje Hoofdstraat 1 Terheijden